Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 23, № 1(32) (2018) DЕ MINIMIS NON СURАT РRАЕTOR: КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ШКОДИ ДЛЯ ЗАЯВНИКА Анотація   PDF
Л. М. Дешко
 
Том 18, № 1 (18) (2013) ІНСТИТУТ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ, ФРН, АНГЛІЇ ТА США Анотація   PDF (Русский)
В. В. Петлеванна
 
Том 23, № 1(32) (2018) ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. В. Левенець, Л. О. Корчевна
 
Том 19, № 1 (22) (2014) ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація   PDF
Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев
 
Том 19, № 1 (22) (2014) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. Ю. Цихоня
 
Том 19, № 3 (24) (2014) ІСТОТНА ШКОДА ЯК КРИТЕРІЙ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
О. М. Миколенко
 
Том 20, № 2 (27) (2015) АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Т. О. Павлова
 
Том 19, № 1 (22) (2014) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ Анотація   PDF (Русский)
А. И. Миколенко
 
Том 20, № 2 (27) (2015) АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ІДЕНТИЧНОСТІ В НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ XXI СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Русский)
О. П. Матузкова
 
Том 23, № 1(32) (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Стукаленко
 
Том 20, № 1 (26) (2015) АЛІМЕНТИ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ ЯК ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ Анотація   PDF (English)
Л. М. Зілковська
 
Том 19, № 3 (24) (2014) АЛІМЕНТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ВИДИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА Анотація   PDF   PDF (English)
В. І. Труба
 
Том 20, № 1 (26) (2015) АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТИ У СВІТЛІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ Анотація   PDF (English)
С. І. Шимон
 
Том 23, № 1(32) (2018) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗАХИСНИКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. В. Гроза, А. В. Михайленко
 
Том 19, № 4 (25) (2014) АНТАГОНАЛЬНІСТЬ ПРАВА ЯК ОЗНАКА ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (English)
Б. С. Бачур
 
Том 20, № 1 (26) (2015) ВІДВІД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF (English)
Т. В. Степанова
 
Том 19, № 2 (23) (2014) ВІДНОСИНИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ В ПРАВІ ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Р. В. Стойловський
 
Том 22, № 2(31) (2017) Відшкодування збитків як правовий наслідок порушення договорів за законодавством України, Німеччини та Франції Анотація   PDF
Л. П. Мартинюк
 
Том 19, № 4 (25) (2014) ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК ПРАВОВИЙ НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ Анотація   PDF (English)
А. Л. Святошнюк
 
Том 18, № 2 (2013) ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ШЛЯХОМ РЕПРОДУКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
Е. А. Кондратьева
 
Том 20, № 1 (26) (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ І СУЧАСНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF (English)
В. В. Плавич, С. В. Плавич
 
Том 21, № 2(29) (2016) Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження Анотація   PDF
С. С. Драганов
 
Том 18, № 1 (18) (2013) ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
В. О. Сергейчик
 
Том 21, № 2(29) (2016) ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. П. Плавич
 
Том 21, № 1(28) (2016) ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЕРВІТУТІВ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Сосніна
 
1 - 25 з 202 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>