DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.1(30).126479

Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів

А. М. Апаров

Анотація


Стаття присвячена вивченню концептуальних питань спортивного права, які дозволяють розглядати його як утворення, що має ознаки відносної самостійності та характеризується комплексністю норм, а тому і наявністю особливих механізмів правового регулювання, що спрямовані на ефективне збалансування між собою приватних та публічних елементів в означеній сфері. Як наслідок розвитку механізмів правового регулювання спортивних відносин розглядається розвиток особливого правового режиму спортивного права, а також розвиток юридичних вчень про предмет, метод, принципи, суб’єкти та інші системоутворюючі складові цієї галузі правових знань.


Ключові слова


спортивне право; концепція; предмет спортивного права; метод спортивного права; спортивні правовідносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарське право України : Навчальний посібник / А. М. Апаров, О. М. Онищенко. — К. : КДАВТ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — К. : Істина, 2016. — Т. 1. Загальна частина. — 452 с.

Спортивне право України : навч. посіб. для студ. внз / А. М. Апаров; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. — К. : Істина, 2012. — 518 c.

Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 14.