Цивільно-правові способи підтримки комерціалізації інтелектуальної власності в Росії

Автор(и)

  • А. Є. Царьова Всеросійський державний університет юстиції (РПА Мін’юсту Росії), Russian Federation

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.1(30).126519

Ключові слова:

результати інтелектуальної діяльності, Інноваційний центр «Сколково», державні корпорації, грант, комерціалізація.

Анотація

Автор цієї роботи зупиняється на взаємозв’язку об’єктів інтелектуальної діяльності та інновацій, оскільки справедливо вважає, що захист прав інноваційного процесу необхідно розглядати крізь призму захисту прав на результати інтелектуальної діяльності. У першу чергу, проводиться аналіз різноманітних договірних конструкцій (з урахуванням змін, внесених в них ФЗ-35 з 01.10.2014 р.), оскільки саме специфічні договори і умови, до яких дійшли сторони договору, дозволяють найбільш повно і з мінімальним ризиком забезпечити захист учасників, що мають права на результати інтелектуальної діяльності та інновації. Велике значення у сфері, що розглядається, надається правовідносинам, що утворюються через отримувані гранти і договори НДДКР, оскільки у цей час залишається відкритим питання про належність отриманого результата виконавцеві або замовнику. Поперше, автор роботи наголошує на розвитку малих і середніх суб’єктів підприємницької діяльності, метою яких є підтримка інноваційної діяльності. У зв’язку з чим автор аналізує федеральне законодавство про Інноваційний центр «Сколково». При цьому, автор аналізує проблемні питання розвитку, підтримки і комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності у ВНЗ, наводячи практику застосування зарубіжних правопорядків. Особлива увага автором приділяється практичному та юридичному взаємозв’язку процесу отримання результату інтелектуальної діяльності у ВНЗ і впровадження його у практику (технологічний процес). Саме такі взаємопов’язані процеси дозволили провести аналіз специфічних юридичних осіб (некомерційних організацій унітарного типу) — Державних корпорацій, оскільки їх діяльність у цивільному обороті націлена саме на реалізацію всього процесу створення, підтримки і комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності в одній організації.

Біографія автора

А. Є. Царьова, Всеросійський державний університет юстиції (РПА Мін’юсту Росії)

A. E. Tsaryova

Посилання

Быкова О. Н., Анисимов А. Ю., Ольховская М. О. Современное состояние и механизмы инновационного развития российской экономики [Текст] / О. Н. Быкова, А. Ю. Анисимов, М. О. Ольховская : монография. — М. : ФГБОУ ВПО РГАИС, 2015. — С. 67.

Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности [Текст] / В. И. Мухопад. — М. : Магистр : ИНФРАМ, 2010. — С. 19.

Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014г. Вступил в силу с 01.01.2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www. eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf. — Название с экрана (дата обращения: 20.04.2017 г.).

Каблов Е. Россия на рынке интеллектуальных ресурсов // Эксперт. — 2015. — № 28. — С. 6–12.

Быкова О. Н., Анисимов А. Ю., Ольховская М. О. Указ. соч. — С. 73.

СЗ РФ. — 2008. — № 29 (ч. 1). — Ст. 3482.

Вестник ВАС РФ. — 2009. — № 11.

СЗ РФ. — 2010. — № 40. — Ст. 4970.

Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340.

Федеральный закон № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности» // СЗ РФ. — 2007. — № 31. — Ст. 3991.

СЗ РФ. — 2001. — № 7. — Ст. 657.

СЗ РФ. — 2005. — № 18. — Ст. 1686.

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2008. — № 31.

Российская газета. — 2009. — № 4966 (142).

Халова Г. О., Александрова С. Ю. Использование опыта Германии и Швеции при создании малых инновационных предприятий при МГТУ им. Н. Э. Баумана / Г. О. Халова, С. Ю. Александрова // Гуманитарный вестник. — М., 2013. — Вып. 9. — С. 6.

Инновационное развитие — основа модернизации экономики России : Национальный доклад. — М. : ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008. — С. 135.

Ерыгин Ю. В., Зинина О. В. Формы и методы интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему: мировой и российский опыт / Ю. В. Ерыгин, О. В. Зинина // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. — 2012. — С. 178.

Халова Г. О., Александрова С. Ю. Указ. соч. — С. 2.

Волынкина, М. В. Гражданско-правовая форма инновационной деятельности : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. — М., 2007. — С. 40–42.

СЗ РФ. — 2006. — № 25. — Ст. 2747.

Российская газета. — 1996. — № 24.

Фонд содействия инновациям [Электронный ресурс] : Официальный сайт. — Режим доступа : http://www.fasie.ru/fund/. — Название с экрана (Дата обращения: 20.04.2017 г.).

Быкова О. Н., Анисимов А. Ю., Ольховская М. О. Современное состояние и механизмы инновационного развития российской экономики [Текст] / О. Н. Быкова, А. Ю. Анисимов, М. О. Ольховская : монография. — М. : ФГБОУ ВПО РГАИС, 2015. — С. 69.

СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3813.

Патенты и лицензии. — 2003. — № 3.

Мухопад В. И. Указ. соч. — С. 307.

Сушкова О. В. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности в нотариальной деятельности // Международная научная конференция «Актуальные проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их соотношение и взаимодействие» ; КНУ им Т. Шевченко. — Киев, 2013. — С. 178.

Быкова О. Н., Анисимов А. Ю., Ольховская М. О. Указ. соч. — С. 61.

Каблов Е. Указ. соч. — С 10.

Мухопад В. И. Указ. соч. — С. 19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Номер

Розділ

Право інтелектуальної власності, зарубіжне право