Моральна шкода та умови її компенсації в англо-американському праві

Автор(и)

  • Ю. Є. Борисова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.1(30).126534

Ключові слова:

моральна шкода, компенсація моральної шкоди, умови компенсації моральної шкоди, пойменовані делікти, англо-американське право.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню категорії моральної шкоди в англоамериканському праві та умов отримання відповідної компенсації. Звертається увага як на загальні ознаки делікту, так і на додаткові умови, що необхідні для реалізації можливості компенсації моральної шкоди, оскільки кожний спеціальний делікт вимагає наявності певних спеціальних умов, відсутність яких унеможливлює застосування відповідних засобів правового захисту.

Біографія автора

Ю. Є. Борисова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

U. E. Borisova

Посилання

Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск [Текст] / У. Бернам. — М. : Новая юстиция, 2007. — 1216 с.

Осакве К. Моральный вред в англо-американском праве: понятие, классификация и компенсация / К. Осакве // Ежегодник сравнительного права. 2011 / под ред. Д. В. Дождева. — М. : Статут, 2011. — С. 133–186.

Отраднова О. Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору / О. Отраднова // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2015. — № 2 (40). — С. 18–23.

Ременяк С. Я. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами, за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — Одеса : ОНЮА, 2007. — С. 13–14.

Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики [Текст] / А. М. Эрделевский. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2004. — 320 с.

Restatement (2nd) Torts. The American Law Institute, 1977 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://yalelawtechdotorg.files.wordpress.com/2013/10/info-privacy-handout. pdf. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Номер

Розділ

Право інтелектуальної власності, зарубіжне право