Умови вступу у «фактичний шлюб»

Автор(и)

  • Ю. О. Пилипенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.1(30).126535

Ключові слова:

шлюб, фактичний шлюб, проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу, умови вступу в шлюб.

Анотація

У статті проведено аналіз формальних та матеріальних умов вступу в шлюб згідно з діючим сімейним законодавством. Зроблено висновки щодо необхідності застосування аналогії права до умов вступу у фактичні шлюбні відносини стосовно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Біографія автора

Ю. О. Пилипенко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Y. O. Pilipenko

Посилання

Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.01.2002 № 2947‑III — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947–14. — Назва з екрана.

Иоффе О. С. Советское гражданское право [Текст] : курс лекций. Ч. 3. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. — 347 с.

Антокольская М. В. Семейное право [Текст] : учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2000. — 336 с.

Дахно І. І. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : навчальний посібник. — 2-ге, вид. — К., 2004. — 312 с. — Режим доступу : http://www.vuzllib.su/books/1162Міжнародне_приватне_право/78–5.3.1._Матеріальні_та_формальні_умови_укладення_ шлюбу. — Назва з екрана.

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011700–07. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Номер

Розділ

Актуальна тема