ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Автор(и)

  • Р. Я. Мандель Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).145639

Ключові слова:

дискримінація, принцип недискримінації, рівність, права людини.

Анотація

У статті аналізуються положення українського законодавства, які містять заборону дискримінації. Вказано на позитивний вплив Європейського Союзу на Україну у питанні запобігання та протидії дискримінації. Обґрунтовано необхідність внесення змін до деяких нормативно-правових актів з метою покращення антидискримінаційних механізмів.

Біографія автора

Р. Я. Мандель, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри теорії держави та права

Посилання

Список використаних джерел

Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254r/96-вр.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні». – Київ, 2017. – 627 с.

План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. kmu. gov. ua/ document/ 244813925/.pdf.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації: Закон України № 1263-VII від 13 травня 2014 року //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1263-18.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон від 06.09.2012 № 5207-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України № 5207-VI від 06.09.2012 року (стара редакція) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17/ed20120906.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон від 08.09.2005 № 2866-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України 1618-IV від 28.08.2018 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n391.

Гуменюк І. О. Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України / І. О. Гуменюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 3. - С. 60-64.

Кодекс законів про працю України : Закон України № 322-VIII від 10.12.1971 року //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n26.

Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / В.И. Крусс // Государство и право. — М. : Наука. — 2000. — № 10. — С. 43-50.

Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-644/ 0/4-14 від 07. 05.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v64474141.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87512.

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 23.12.2010 № 2861-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286117.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170618.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/98712.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316с.

Кримінальний кодекс України: Закон України №2341-ІІІ від 05.04.2001 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada/gov/ua/laws/show/2341-14.

Сметаніна Н. В. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті» / Н. В. Сметаніна, О. М. Рябокінь // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 281–284.

Крюков О. О. Понятие, особенности учета и расследования преступлений на почве ненависти / О. О. Крюков // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. - № 4 (76). – С. 198-205.

Про порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів: Наказ МОЗ № 385 від 01.08.2005 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0896-05.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України № 1129-IV від 11.07.2003 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-05

Номер

Розділ

Проблеми дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина