ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО АГЕНТСТВА З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Автор(и)

  • Я. С. Бенедик Національний юридичний університет іменя Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146682

Ключові слова:

відновлювані джерела енергії, міжнародне співробітництво, міжнародна організація, «м’яка» міжнародна організація.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню передумов створення та еволюції Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики. Надається загальна характеристика його інституційної будови та основних напрямів діяльності організації на сучасному етапі. Акцентується увага на політико-правовій сутності Агентства, з огляду на положення статуту та специфіки функцій, які на нього покладаються. Робиться висновок, що наразі функції Агентства здебільшого спрямовані на забезпечення наповнення міжнародного співробітництва в означеній сфері необхідним епістемологічним змістом, що сприяє удосконаленню власне правотворчого процесу, заповнюючи прогалини стосовно найбільш дієвих методів правового регулювання та економічного стимулювання розвитку відновлюваної енергетики.

Біографія автора

Я. С. Бенедик, Національний юридичний університет іменя Ярослава Мудрого

Department of International Law

Посилання

Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы окружающей среды, Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития A/42/427 от 04 августа 1987 URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Immediate implementation of the Nairobi Programme of Action for the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy, Resolution adopted by the General Assembly A/RES/37/250, 21 December 1982 URL: http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r250.htm (дата звернення: 15.10.2018).

United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy, Resolution adopted by the General Assembly A/RES/36/193, 17 December 1981 URL: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r193.htm (дата звернення: 15.10.2018).

Solar Energy: A Strategy in Support of Environment and Development. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000948/094869eb.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Перестройка и активизация деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях, Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей A/RES/46/235 от 20 июля 1992 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/46/235 (дата звернення: 15.10.2018).

UN Economic and Social Council Resolution 1998/46 Further measures for the restructing and revitalization of the United Nations in the economic, social and related fields : 31 July 1998. URL: http://www.un.org/documents/ ecosoc/res/1998/eres1998-46.htm (дата звернення: 15.10.2018).

Повестка дня на ХХІ век: Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch9.shtml (дата звернення: 15.10.2018).

A summary report of the Washington International Renewable Energy Conference 2008. WIREC 2008 Ministerial Bulletin. 2008. Vol. 95. № 8. 14 p. URL: http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol95num8e.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Urpelainen J. The International Renewable Energy Agency: a success story in institutional innovation? / J. Urpelainen, T. Van de Graaf. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 2015. Vol. 15. Issue 2. P. 159-177.

Van de Graaf T. Fragmentation in Global Energy Governance: Explaining the Creation of IRENA. Global Environmental Politics. 2013. Vol. 13. Issue 3. P. 14-33.

Memorandum for the Establishment of an International Renewable Energy Agency: by EUROSOLAR, the European Association for Renewable Agency, 2001. URL: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=memorandum% 20for%20%20the%20establishment%20of%20an%20international%20solar%20energy%20agency%20(isea)&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A//www.hermannscheer.de/en/images/stories/pdf/irena_memorandum.pdf&ei=DDzPUN7IB-iH4gTC1oDwBg&usg=AFQjCNG5GZOV4jmNKVIIzBEZD ccR _ilb5g&bvm=bv.1355325884,d.bGE (дата звернення: 15.10.2018).

EUROSOLAR Memorandum for the Establishment of an International Solar Energy Agency (ISEA). The Yearbook of Renewable Energies, 1992. Actions, Events, Initiatives. H. Scheer (Editor-in-Chief); EUROSOLAR; UNESCO; CEC. Bochum: Ponte Press, 1992. p. 345.

Chair’s Conclusions: Preparatory Conference for the Foundation of IRENA: 11th April 2008, Berlin. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/First-Preparatory-Conference/IRENA _ChairsConclusions_EN.pdf?la=en&hash=1969FC93004AF9469222D8E9C629630EC3700D05 (дата звернення: 15.10.2018).

Chair’s Conclusions: Final Preparatory Conference for the foundation of IRENA: 23-24 October 2008, Madrid, Spain. URL: http://www.oie-res.me/uploads/archive/Chairs_conclusions_Final_Prep_Con.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA), IRENA/FC/Statute, 26 January 2009, Bonn URL: https://www.state.gov/documents/organization/179955.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

The Long Road to IRENA. From the Idea to the Foundation of the International Renewable Energy Agency: Documentation, 1990-2009 / EUROSOLAR, World Council for Renewable Energy (WCRE). Bochum: Ponte Press, 2009. 137 p.

Headquarters Agreement between the Government of the United Arab Emirates and the International Renewable Energy Agency: June 03 2012. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/HQ_ Agreement/HQA_English_signed.pdf?la=en&hash=1786DB118BD8A51 F2E7E4E96D0BEC091FEF3BD52 (дата звернення: 15.10.2018).

The International Renewable Agency (IRENA) at home in Masdar City. URL: https://masdar.ae/en/intiatives/detail/welcome-irena#masdar-city (дата звернення: 15.10.2018).

The State of OFID: Farewell Speech of OFID Director-General Suleiman J Al-Herbish. URL: http://www.ofid.org/Portals/0/Publications/Special%20 Publications/OFID_DG_MC_statement_2018.pdf (дата звернення: 15.10.2018)

Wright G. The International Renewable Energy Agency: A Global Voice for the Renewable Energy Era? Renewable Energy Law and Policy Review. 2011. № 4. P. 251-268.

Work Programme and Budget for 2016-2017. International Renewable Energy Agency. Sixth session of the Assembly, Abu Dhabi, 16-17 January 2016. 83 p. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Assembly/Sixth-Assembly/A_6_4_Work-Programme-and-Budget-2016-2017.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Official opening of the IRENA Innovation and Technology Centre (IITC), Bonn. URL: http://www.irena.org/newsroom/articles/2011/Sep/Official-opening-of-the-IRENA-Innovation-and-Technology-Centre-IITC-Bonn (дата звернення: 15.10.2018).

The Oxford Handbook of International Climate Change Law / Edited by K. R. Gray, R. Tarasofsky, C. P. Carlarne. Oxford : Oxford University Press, 2016. 800 p.

Бенедик Я. С. Організаційно-правовий механізм міжнародного співробітництва у сфері використання відновлюваних джерел енергії: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Я. С. Бенедик ; наук. кер. О. Я. Трагнюк ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : б. в., 2016. 258 с.

Lanshina T. The Global Governance of Renewable Energy: International Trends and Russia / T. Lanshina, V. Barinova. International Organisations Research Journal. 2017. Vol. 12. No. 1. P. 110-126. URL: https://www.researchgate.net/publication/316533280_The_Global_Governance_of_Renewable_Energy_International_Trends_and_Russia (дата звернення: 15.10.2018).

Di Stasi A. About Soft International Organizations. Evolutions in the Law of International Organizations / edited by R. Virzo, I. Ingravallo; General Introduction by N. Blokker. 2015. 574 p. P. 44-69.

IRENA membership. URL: http://www.irena.org/irenamembership (дата звернення: 15.10.2018)

Overland I. A Place in the Sun? IRENA’s position in the global enegy governance landscape / J. Overland, G. Reischl. International Environmental Agreements. 2018. Vol. 18 (3). P. 335-350.

Decision regarding the Work Programme and Budget for 2011, A/1DC/8, 10 July 2011. URL: http://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Assembly/First-Assembly/A_1_DC_8.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

IRENA Communique on the Africa Clean Energy Corridor: Africa Clean Energy Corridor Ministerial, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 17 January 2014. URL: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Regional-Group/Africa/ IRENA_ACEC_Communique_2014.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

West Africa Clean Energy Corridor URL: http://www.irena.org/cleanenergycorridors/West-Africa-Clean-Energy-Corridor (дата звернення: 15.10.2018).

Clean Energy Corridor of Central America (CECCA) Strategy URL: http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Clean-Energy-Corridors/CECCA-Strategy-Document-Final--22-9-2015.pdf?la=en&hash=7E729C9B11024 B38787490EDBAACDA720706CADD&hash=7E729C9B11024B38787490 EDBAACDA720706CADD (дата звернення: 15.10.2018).

Accelerating the Energy Transition on Islands. URL: https://islands.irena.org/-/media/Files/IRENA/Sids/IRENA_SIDS_Lighthouses _2018.ashx (дата звернення: 15.10.2018).

Work Programme and Budget for 2018-2019: Report of the Director-General, Abu Dhabi? 14 January 2018. URL: http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Remember/Assembly/Eighth-session-of-the-Assembly/ A_8_ 4_WPB-2018-2019.ashx?la=en&hash=FCA9C24143CBBD5F71756EFB2 A9B3 C18B5C941E2&hash=FCA9C24143CBBD5F71756EFB2A9B3C18B5 C941E2 (дата звернення: 15.10.2018).

IRENA / ADFD Project Facility. URL: http://adfd.irena.org/facility.aspx (дата звернення: 15.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-07

Номер

Розділ

Міжнародне право