ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

Автор(и)

  • Д. А. Патрелюк Національна поліція України, департамент карного розшуку, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146788

Ключові слова:

кримінальне переслідування, протидія кримінальному переслідуванню, причина протидії, мотив протидії, передумова протидії.

Анотація

Стаття присвячена усуненню неузгодженності у використанні термінів «причина» та «мотив» протидії кримінальному переслідуванню, яка має місце у криміналістичній літературі, присвяченій даній тематиці. Так, аналогічні за змістом явища (дії, рішення, факти), котрі ініціюють появу відносин протидії, різними вченими називаються по-різному: в одному випадку причинами, в іншому – мотивами.

На основі аналізу судово-слідчої практики та докринальних джерел охарактеризовано особливі ознаки причин та мотивів протидії кримінальному переслідуванню, надано визначення їх понять.

Біографія автора

Д. А. Патрелюк, Національна поліція України, департамент карного розшуку

Criminal Operatives Department

Посилання

Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : дис. … канд. юрид. наук 12.00.09 / Олена Віталіївна Александренко. К. 2004. 253 с.

Бутырская А. В. Преодоление противодействия уголовному преследованию при расследовании дел о создании преступного сообщества (преступной организации) как элемент частной криминалистической методики расследования преступлений / А. В. Бутырская, Е. А. Лушин. Вектор науки ТГУ. 2014. № 4(30). С. 80-83.

Келли К. М. Запугивание потерпевших и свидетелей. Исследование проблемы и результаты. Зарубежный опыт правового регулирования и практика его применения по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства. М., 2000. С. 227.

Справа № 1-18/11, завершена 09.09.2011, знаходиться в архіві Овруцького районного суду Рівненської області.

Бибиков А. А. Противодействие расследованию преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и криминалистические методы его преодоления : дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.09 / Александр Александрович Бибиков. Тула, 2005. 208 с.

Нецкин И. В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2001. 186 с.

Хараев А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений против собственности: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Нальчик, 2005. 205 с.

Коптяева А. В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2011. 19 с.

Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами) кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинним організаціями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2003. 20 с.

Закатов А. А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Ниж.-Волж. изд-во, 1984. 191 с.

Ляхненко А. А. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования вымогательства, совершенного организованными преступными группами : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2005. 247 с.

Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 1992. 388 с.

Косынкин А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2012. 24 с.

Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2013. 47 с.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: юрид. лит., 1976. 112 с.

Вікіпедія – вільна енциклопедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87 %D0%B8%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 20.10.2018).

Социальная психология / Под общ. ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. Москва: Политиздат, 1975. 319 с.

Федоренко А. Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении противодействия раскрытию и расследованию преступлений : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2001. 213 с.

Справа № 755/18950/15-К, завершена 07.06.2018, знаходиться в архіві Верховного Суду України.

Бушинская М. Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2006. 211 с.

Справа № 541/659/18, завершена 06.08.2018, знаходиться в архіві Апеляційного суду Полтавської області.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-07

Номер

Розділ

Криміналістика