ПОЗОВ ТА ПОЗОВНА ЗАЯВА В ГОСПОДАРСЬКОУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

  • Н. О. Петренко Херсонський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146898

Ключові слова:

позов, позовна заява, позовні вимоги, вимоги до позовної заяви.

Анотація

У статті досліджуються питання співвідношення понять «позов», «позовні вимоги», «позовна заява». Так, позовне провадження є одним із центральних інститутів господарського судочинства. При цьому позовне провадження розпочинається саме поданням позовної заяви та зверненням позивачем вимог до відповідача. З набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України були значно змінені вимоги до позовної заяви як процесуального документа із яким позивач звертається до суду. Зазначені зміни призвели до формалізації початкової стадії господарського процесу – відкриття провадження по справі.

Біографія автора

Н. О. Петренко, Херсонський державний університет

кафедра адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності

Посилання

Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. Москва: издание Бр. Башмаковых, 1917 г. 492с.

Машутина Ж. Н. Судебная защита и проблема соотношения материального и процессуального: автореферат дис….канд. юрид. наук.: 712. Томск,1972. 20 с.

Боровик С. С., Джунь В. В., Мудрий С. М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. Київ, 2001. 123 с.

Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. Арбітражний процес. Харків, 2001. 230 с.

Братель О. Г. Категорії «позов» і «позовна заява» як складова цивільних процесуальних юридичних фактів. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 2. С. 4-12.

Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П., Лук’янець Д. М. Господарське процесуальне право: підручник / За ред. В. Д. Чернадчука. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 378 с.

Способы защиты гражданских прав в суде: дис… доктора юрид. наук.: 12.00.03. Санкт-Петербург, 1998. 56 с.

Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 01.11.2018 по справі № 904/4881/18/ Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77527198 (дата звернення: 25.10.2018).

Case of Geouffredela Pradelle v France (ApplicationNo 12964/87) / European Court of Human Rights URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-57778#{«itemid»:[«001-57778»]}(дата звернення: 25.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-10

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес