ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Р. Ф. Смолярчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146947

Ключові слова:

ліс, територіальна громада, місцеве самоврядування, право комунальної власності на ліси, земельна лісова ділянка

Анотація

Стаття присвячена правовим проблемам становлення і розвитку лісів комунальної власності в Україні. У ході проведеного дослідження висвітлено особливості появи і формування лісів територіальних громад за земельним та лісовим законодавством. В результаті аналізу чинних законодавчих актів виділено та охарактеризовано комплексний перелік можливих підстав для набуття органами місцевого самоврядування права комунальної власності на ліси. Визначено перспективи її подальшого розвитку.

Біографія автора

Р. Ф. Смолярчук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів  і природокористування України

Посилання

Непийвода В. П. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи реформування : [препринт друк. вид. (Непийвода В. П. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Вісник Львівського університету. (Серія географічна). Вип. 32. 2005. С. 67-74)] // Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія». 14 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2130 (дата звернення 08.10.2018).

Матчук С. В. Адміністративно-правова охорона лісових ресурсів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. акад.. внутр. справ. Київ, 2014. 224 с.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.

Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-ХІІ (в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. № 3404-IV) // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 170.

Завгородня В. М. Проблеми формування юридичної конструкції права власності на ліси в Україні // Правовий вісник Української академії банківської справи. 2008. № 1. С. 69-73.

Глотова О. В. Нова редакція Лісового кодексу та поновлення лісового законодавства України // Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 37. С. 178-184.

Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 р. № 1100 // Офіційний вісник України. 2002. № 31. Ст. 1482.

Про розмежування земель державної і комунальної власності : Закон України від 5 лютого 2004 р. № 1457-ІV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 411.

Земельний кодекс України : Закон України від 18 грудня 1990 р. № 561-ХІІ (в редакції Закону України від 13 березня 1992 р. № 2196-ХІІ) // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 25. Ст. 354.

Лісовий кодекс України : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.

Сторожук В. Ф. Розвиток інституту права власності на землі лісогосподарського призначення в Україні : Аналітичний звіт / Регіональна програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства ІІ» (ENPI-FLEG ІІ). Київ, 2013. 42 с. URL: http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2014/05/Storozhuk _forest_ownership_rights_Nov2013.pdf (дата звернення: 13.01.2018).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5245-VІ // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 36. Ст. 472.

Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормат.-прав. актів та суд. практики на 10 квіт. 2013 р.). 5-те вид., змін. і доп. Київ : Правова єдність, 2013. 542 с.

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : Закон України від 3 березня 1998 р. № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 34. Ст. 228.

Про державну експертизу землевпорядної документації : Закон України від 17 червня 2004 р. № 1808-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 38. Ст. 471.

Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2006. 223 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-10

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право