НОТАТКИ ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В. В. Стукаленко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146948

Ключові слова:

містобудування, будівництво, адміністративна відповідальність, законодавство, трансформація

Анотація

В статті розкривається стан інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудування із урахуванням реалій сьогодення.

Звертається увага на те, що інститут адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності перебуває у стані трансформації, але наукове осмислення даного процесу знаходиться на неналежному рівні. Починати необхідно із кодифікації норм містобудівного законодавства, але це досить складний крок, враховуючи наявність різнопланового законодавства у цій сфері.

Вирішити гострі питання інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудування  можливо завдяки гармонійному та системному розвиткові законодавчої бази й підвищенню ефективності правозастосування.

Біографія автора

В. В. Стукаленко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

The Department of Administrative and Commercial Law

Посилання

Савицький О. В. Адміністративна відповідальність у сфері архітектурно-будівельної діяльності: дис. …канд. юрид. наук.12.00.07. К. 2017. 187 с.

За матеріалами асоціації міст України. URL: http://www.auc.org.ua/news/ (дата звернення: 25.10.2018).

Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018р. № 2354 –VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19 (дата звернення: 25.10.2018).

ДБН Б.2.2.-12:2018. «Планування та забудова території». URL: http://dipromisto.gov.ua/files/NMD/DBN_B.2.2-12_2018.pdf (дата звернення: 25.10.2018).

ДБН В.2.3.-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». URL: http://kbu.org.ua/assets/app/documents/75(1).1.%20ДБН%20В.2.3-5-2018% 20ВУЛИЦІ%20ТА%20ДОРОГИ.pdf (дата звернення: 25.10.2018).

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 25.10.2018).

Капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на 22,5% Украина. URL: http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/3706900-kapitalnye-investitsii-v-ukraine-v-2017-godu-vyrosli-na-22-5.htm (дата обращения: 25.10.2018).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8074-X (станом на 19.09. 2013 року). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html (дата звернення: 25.10.2018).

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (дата звернення: 25.10.2018).

Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 № 208/94. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/208/94-вр (дата звернення: 25.10.2018).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 22.12.2011 № 4220-VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4220-17 (дата звернення: 25.10.2018).

Миколенко О. М. Функції адміністративно-деліктного права та сучасні концепції адміністративної відповідальності. Правова держава. 2017. №28. С. 51-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-10

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес