ПОДАТКОВА ПІЛЬГА В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ: УМОВИ ТА ПІДСТАВИ НАДАННЯ

Автор(и)

  • Я. В. Петруненко Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146966

Ключові слова:

податкова пільга, суб’єкти господарювання, господарсько-правовий засіб, умови, підстави надання

Анотація

Стаття присвячена визначенню умов та підстав надання податкової пільги суб’єктам господарювання. Проведено порівняльний аналіз умов та підстав надання податкової пільги суб’єктам господарювання за законодавством України та правом Європейського Союзу; сформульовано визначення поняття податкової пільги як господарсько-правового засобу; розроблено пропозиції щодо розвитку інституту податкової пільги в Україні на підставі європейського досвіду.

Біографія автора

Я. В. Петруненко, Національний університет «Одеська юридична академія»

The Department of Economic Law and Procedure

Посилання

Оксенюк О.І. Аналіз системи пільг з ПДВ та втрат бюджету. Вісник ЖДТУ. 2014. № 1 (67). С. 157-162.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 19.10.2018).

Оподаткування суб’єктів господарювання: навчальний посібник / [В.П. Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко, О.Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «ВМВ», 2014. 418 с.

Werner P. Fiscal State Aid: On Tax Exemption and Reimbursement of Taxes. Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud. 2017. Р. 481-506.

Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні / Х. Хьольцлер, Е. Лібанова, Т. Єфименко, Я. Котляревський, С. Таран, Д. Черніков, В. Деревянкін, Ю. Стюар. К., 2015. 211 с.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2010. № 92. Том 1. Ст. 3248. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 19.10.2018).

Вишемирський М.В. До питання щодо правової природи податкової пільги. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.). НУ «ОЮА», Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса: Фенікс, 2013. Т. 2. С. 151-153.

Шутова О.С. Правова природа територіальних податкових звільнень: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2014. 19 с.

Nicolaides P. Fiscal State Aid in the EU: The Limits of Tax Autonomy. World Competition. 2004. Vol. 27. Р. 365-396.

Rossi-Maccanico P. A New Framework for State Aid Review of Tax Rulings. 2015. Eur. St. Aid L.Q. Р. 371-381.

Blazek S., Hout R. The Court's Judgments in the Ryanair and Aer Lingus Cases - Adding Another Layer of Complexity in Fiscal State Aid. 2015. Eur. St. Aid L.Q. Р. 340-344.

Rossi-Maccanico P. Specificity Criterion in Fiscal Aid Review: Proposals for State Aid Control of Direct Business Tax Measures. The 16 EC Tax Rev. 2007. Р. 90-103.

Raymond H. C. Should Fiscal State Aid Go Global. 2007. 16 EC Tax Rev. Р. 231-235.

Загорський В.С., Мельник В.М., Кощук Т.В. Новітні податкові реформи у країнах Європейського Союзу та орієнтири для податкової політики в Україні. Наукові праці НДФІ. 2010. № 3 (52). С. 3-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-10

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес