ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • В. Д. Фірсов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).147029

Ключові слова:

розвідувальна діяльність, принципи розвідувальної діяльності, ознаки розвідувальної діяльності, національна безпека.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню нормативного визначення розвідувальної діяльності, характеристиці ознак, які виокремлюють розвідувальну діяльність від інших видів правоохоронної діяльності держави, а також характеристиці принципів розвідувальної діяльності та їх відповідності світовим тенденціям практичного застосування розвідки. В статті розкриваються проблеми відповідності принципів здійснення розвідувальної діяльності законодавчо закріпленим завданням, які стоять перед розвідувальними органами, проаналізовано підходи щодо вдосконалення інституту розвідувальної діяльності та надано пропозиції автора щодо вдосконалення досліджуваного інституту.

Біографія автора

В. Д. Фірсов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

The Department of Constitutional Law and Justice

Посилання

Про розвідувальні органи України: Закон України №2331-ІІІ від 22.03.2001 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14/ed20161005 (дата звернення: 25.09.2018).

Шинкарук В. І., Кримський С. «Діяльність». Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Апаров А. Н. Адміністартивно-публічна дяльність як один із видів владно-публічної діяльності та як категорія адміністартивного права / А. Н. Апаров. Адміністративне право і процес. 2014. №4. С. 165–174.

Загальна характеристика Служби зовнішньої розвідки України. Офіційний веб-сайт Служби зовнішньої розвідки України. URL: http://szru.gov.ua/index_ua/index.html%3Fpage_id=151.html (дата звернення: 25.09.2018).

Експертна рада пропонує створити парламентський комітет з питань спеціальних служб. Офіційний веб-сайт Центру дослідження армії, конверсії та розброєння. 2015. URL: http://cacds.org.ua/ru/activities/510 (дата звернення: 25.09.2018).

Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: Закон України № 1437-VIII від 07.07. 2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-19 (дата звернення: 25.09.2018).

Про боротьбу з тероризмом: Закон України № 638-IV від 29.07.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 25.09.2018).

Про зовнішню розвідку: Федеральний закон Російської Федерації від 08.12.2018 р. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039044 (дата звернення: 25.09.2018).

Загальна інформація про Центральне розвідувальне управління США. URL: https://www.cia.gov/ru (дата звернення: 25.09.2018).

Машков А. Д. Теорія держави і права: підручник. К.: ВД "Дакор", 2015. 492 с.

Про національну поліцію: Закон України № 580-VIII від 02.11.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 25.09.2018).

Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 794-VII від 21.10.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення: 25.09.2018).

Кобрин В. С. Загальні принципи діяльності Прем'єр-Міністра України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Тематична серія «Юридичні науки». 2015. № 825. С. 90–100.

Віллз А. Розуміння підзвітності розвідки. Женева: ТОВ "Procon", 2010. 53 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-11

Номер

Розділ

Трибуна молодого вченого