МІЖНАРОДНО- ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ЄДИНОГО ГРОМАДЯНСТВА

Автор(и)

  • О. Р. Поєдинок Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).148117

Ключові слова:

єдине громадянство, подвійне громадянство, множинне громадянство, без громадянство.

Анотація

Стаття присвячена розглядуміжнародно- та національно-правових аспектів принципу єдиного громадянства, проголошеного в ст. 4 Конституції України. Серед іншого, досліджуються проблемні питання тлумачення та застосування цього принципу, а також позиція України щодо явища множинного громадянства. Особливу увагу приділено міжнародним зобов’язанням України зі скорочення безгромадянства та у сфері захисту прав людини в контексті застосування принципу єдиного громадянства. Також запропоновано шляхи забезпечення одноманітного розуміння та застосування вказаного принципу.

Біографія автора

О. Р. Поєдинок, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин , кафедра міжнародного права

Посилання

Суботенко В. П. Науково-практичний коментар Закону «Про громадянство України» / За заг. ред. Л. М. Горбунової. К.: «МП Леся», 2008. 624 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В. М. Шаповал. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2011. 464 с.

Дахова І. І. Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних країн. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 26. С. 95-109.

Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / С. В. Дрьомов. К.: НІСД, 2017. 52 с.

Постанова Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2015 року у справі № 2а-1670/3115/12. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/ 52278263 (дата звернення: 10.10.2018).

Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2012 року у справі № 2а-13534/10/0470. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/29495840 (дата звернення: 10.10.2018).

Рішення Апеляційного суду Донецької області від 12 серпня 2010 року у справі № 22ц-8701. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10963304 (дата звернення: 10.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-24

Номер

Розділ

Міжнародне право