DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185883

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ERGA OMNES У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

О. О. Nihreieva

Анотація


Статтю присвячено дослідженню поняття «зобов’язання erga omnes» в контексті загальної теорії права, визначенню їх сутності та місця у системі правовідносин. Продемонстровано, що з огляду на певні термінологічні розбіжності, які традиційно властиві загальній теорії права та теорії міжнародного права, використання терміну «зобов’язання  erga omnes» у вітчизняній юридичній науці потребує деяких уточнень. Проаналізована можливість належності зобов’язань erga omnes до різних груп правовідносин, а також співвідношення понять «зобов’язання  erga omnes» та «обов’язки erga omnes».


Ключові слова


зобов’язання erga omnes, обов’язки erga omnes, міжнародне співтовариство як єдине ціле, зобов’язання як правовідносини, загальні правовідносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2007. 992 с.

Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited: Arret du 5 fevrier 1970, International Court of Justice. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf (дата звернення: 13.11.2019).

Венгеров А. Б. Теория государства и права: учеб. 6-е изд. Москва: Омега-Л, 2009. 607 с.

Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. Москва: Юридическая литература, 1981. Т. 2. 355 с.

Теория государства и права: учебник / под общ. ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Москва: Юристъ, 2004. 512 с.

Євінтов В. І. Ерга омнес: Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / за ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 2: Д − Й. 744 с. URL: http://leksika.com.ua/legal/ (дата звернення: 13.11.2019).

Рыбалов А. О. Абсолютные обязательства?!: Закон и право. Библиотека юриста. URL: http://legallib.ru/civillaw/absolyutnye-obyazatelstva.html (дата звернення: 13.11.2019).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.