МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Автор(и)

  • А. В. Levenets Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,, Ukraine
  • О. В. Lotysh Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185890

Ключові слова:

безпечна медична допомога, міжнародні стандарти права на медичну допомогу, права пацієнта, захист прав пацієнтів.

Анотація

У статті розглядаються питання міжнародно-правового регулювання права на безпечну медичну допомогу як одного з найважливіших і неоднозначних прав людини в сучасному світі. Особливу увагу приділено питанням співвідношення положень універсальних і регіональних міжнародних документів в галузі права на медичну допомогу, більш детально проаналізовані положення Декларації прав пацієнтів в Європі 1994 року і Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року як визначальних міжнародно-правових актів у галузі медичних прав людини в європейських державах. Також розглянуті окремі положення Конвенції про захист прав і гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину в контексті забезпечення безпеки медичних досліджень і дослідів для здоров'я людини.

Біографії авторів

А. В. Levenets, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

кандидат юридичних наук

кафедра конституційного права та правосуддя

О. В. Lotysh, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя, магістрант

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 17.09.2019).

Віткова В. С. Конституційне право на медичну допомогу та його юридичне забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.02. Ужгород, 2017. 18 с.

Загальна декларація прав людини, прийнята на Генеральній Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/995_015 (дата звернення: 17.09.2019).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 17.09.2019).

Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я, прийнятий 22 липня 1946 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (дата звернення: 17.09.2019).

Конвенція про медичну допомогу і допомогу у випадку хвороби, прийнята 25 червня 1969 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/993_184/ed19720527 (дата звернення: 17.09.2019).

Козаченко Ю. А. Компаративний аналіз джерел міжнародно-правового регулювання прав пацієнта. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_82 (дата звернення: 17.09.2019).

Шишацька Н. Ф. Права пацієнтів у міжнародних документах. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2013. №4 (58). С.84-86.

Декларація ВООЗ про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі. Європейська консультативна нарада ВООЗ із прав пацієнта. Амстердам, 1994 р. URL:www.who.int/genomics/public/ eu_declaration 1994.pdf (дата звернення: 17.09.2019).

Європейська хартія прав пацієнтів від 15.11.2002 р. URL: http://cop.health-rights.org/ru/teaching/51/European-charter-of-patient-s-rights (дата звернення: 17.09.2019).

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Ов'єдо, 4 квітня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_334 (дата звернення: 17.09.2019).

Швець Ю. Ю. Міжнародні стандарти конституційного права особи на охорону здоров’я та їх врахування у Конституції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Випуск. 53. Том 1. С. 69-73. С. 72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право