КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ В «МІЖНАРОДНОМУ» ШЛЮБІ

Автор(и)

  • О. І. Lefterova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185895

Ключові слова:

визначення походження дитини, іноземний елемент, «міжнародний» шлюб, колізійна норма, особистий закон дитини

Анотація

Статтю присвячено аналізу колізійного регулювання визначення походження дитини, народженої в шлюбі, ускладненому іноземним елементом. На основі норм Закону України «Про міжнародне приватне право» (далі – Закон про МПрП) і міжнародних договорів України розглянуто способи колізійного регулювання визначення походження дитини, досліджено основні колізійні прив’язки, а також проаналізовано практику застосування колізійних норм на прикладі судових рішень. З огляду на необхідність забезпечення найкращих інтересів дитини запропоновано доповнення до колізійних норм українського законодавства, з метою обрання найбільш сприятливого для дитини закону.

Біографія автора

О. І. Lefterova, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірантка

кафедра цивільно-правових дисциплін

Посилання

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV. Дата оновлення: 22.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 2709-15 (дата звернення: 20.10.2019).

Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М.: Волтерс Клувер, 2007. 328 с. URL: https://books.google.com.ua (дата звернення: 16.10.2019).

Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право: учебник для магистров, 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 959 с

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. Дата оновлення: 19.02.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 20.10.2019).

Мирсайев Х. С. Проблемы правового регулирования установления происхождения ребенка в международно-правовых отношениях. Європейські перспективи. № 11, 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_11_27 (дата звернення: 16.10.2019).

Законодательство по международному частному праву стран Северной и Южной Америки. Научно-учебная группа «Современная конструкция международного частного права», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/NA (дата звернення: 20.10.2019).

Законодательство по международному частному праву стран Северной Европы. Научно-учебная группа «Современная конструкция международного частного права», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/NE (дата звернення: 20.10.2019).

Законодательство по международному частному праву стран Восточной Европы. Научно-учебная группа «Современная конструкция международного частного права», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/WE (дата звернення: 20.10.2019).

Гончаренко О. М. Права дитини та колізійні норми міжнародних договорів України. URL: http://tdp.kpi.ua/wp-content/uploads/Гончаренко-Олена-Миколаївна. pdf (дата звернення: 16.10.2019).

Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Договір, Міжнародний документ від 07.07.1993 № 440_002. Дата оновлення: 20.11.1994. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/440_002 (дата звернення: 20.10.2019).

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах: Договір, Міжнародний документ від 24.05.1993 № 616_174. Дата оновлення: 10.01.2011. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_174 (дата звернення: 20.10.2019).

Угода між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах: Угода, Міжнародний документ від 23.11.2000 № 792_600. Дата оновлення: 05.07.2001. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792_600 (дата звернення: 20.10.2019).

Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах: Договір, Міжнародний документ від 28.05.2001 №203_018. Дата оновлення: 15.12.2008. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/203_018 (дата звернення: 20.10.2019).

Договір між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах: Договір, Міжнародний документ від 30.01.2002 №642_029. Дата оновлення: 07.09.2005. URL: https://zakon4.rada. gov.ua/ laws/show/642_029 (дата звернення: 20.10.2019).

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укр/рос): Конвенція, Міжнародний документ від 22.01.1993 № 997_009. Дата оновлення: 21.01.2006. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/997_009#o160 (дата звернення: 20.10.2019).

Про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 16.05.2013 № 24-754/0/4-13. Дата оновлення: 16.05.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-754740-13 (дата звернення: 27.10.2019).

Рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 28.12.2015, судова справа № 442/6844/14. URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/54909302?links_npa=VRR00117 (дата звернення: 27.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право