СТВОРЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • L. О. Korchevna ОНУ імені І. І. Мечникова,
  • І. М. Korolenko ОНУ імені І. І. Мечникова,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185924

Ключові слова:

Вища рада правосуддя, незалежність суддів, судова реформа.

Анотація

В статті розглядаються причини та передумови створення Вищої ради правосуддя України як органу державної влади, основними завданнями якого є забезпечення незалежності судової влади, а також формування високопрофесійного та доброчесного корпусу суддів. Проаналізовано розширення функцій Вищої ради правосуддя щодо статусу суддів в України, відповідність цих тенденцій зарубіжному, зокрема європейському досвіду. Проводиться порівняльний аналіз та визначаються основні відмінні риси Вищої ради правосуддя та Вищої ради юстиції в механізмі забезпечення незалежності суддів та судів в Україні, обґрунтовано вплив на посилення незалежності судової влади порядку формування відповідних органів, а також можливості щодо втручання в їх діяльність представників та органів інших гілок влади. 

Біографії авторів

L. О. Korchevna, ОНУ імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя 

зав. кафедрою, д.ю.н., професор

І. М. Korolenko, ОНУ імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя , магістрант

Посилання

Гуменний О. І. Судовавлада як арбітрміж державою та суспільством.ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». 2016. № 2(14).URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16hoidts.pdf(дата звернення: 05.11.2019).

Пушкар П. Чому незалежність судової влади є однією із ключових складових довіри до Феміди. Закон і бізнес. 02.11-08.11.2019. Інтернет-видання. URL: https://zib.com.ua/ua/139885-chomu_nezalezhnist_ sudovoi_vladi_e_odnieyu_ z_ klyuchovih _ skla.html (дата звернення: 05.11.2019).

Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Національнаюридичнаакадеміяімені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 200 с. URL: http://dll.lib.ua-ru.net/files/ dfd/37/130464/doc (дата звернення: 05.11.2019).

Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування України в контексті забезпечення професійних прав суддів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2016. URL:http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/pdf(дата звернення: 05.11.2019).

Європейська хартія про закон «Про статус суддів», прийнята Радою Європи 10 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua /rada/show/994_236 (дата звернення: 05.11.2019).

Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 року (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр (дата звернення: 01.11.2019).

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Затверджена Законом України від 14.10.2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/main/1699-18 (дата звернення: 01.11.2019).

Рачинський А. П., Огілько А. В. Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. №1. С.66-74.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення: 03.11.2019).

Сухарко А. В. Порядок формування Вищої ради правосуддя. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Том 1. С. 134-137.

Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України: видання, підготовлене за спільним проектом Центра Разумкова, Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва та Проекту Ради Європи «Підтримка впровадження судової реформи в Україні» / Автор-укладач Мусіяка В. К.: Заповіт, 2017. 188 с. URL: http://razumkov.org.ua/ uploads/article/2017_Sud_reform.pdf (дата звернення: 20.10.2019).

Інформація про результати роботи Вищої ради правосуддя за 2017 рік. Вища рада правосуддя: офіційний веб-сайт. URL: http://www.vru.gov.ua/statistics/84 (дата звернення: 29.10.2019).

Назаров І. В. Вища рада правосуддя в системі забезпечення незалежності суддів в Україні. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. ЦибулякКустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. С. 25-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право