DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185924

СТВОРЕННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

L. О. Korchevna, І. М. Korolenko

Анотація


В статті розглядаються причини та передумови створення Вищої ради правосуддя України як органу державної влади, основними завданнями якого є забезпечення незалежності судової влади, а також формування високопрофесійного та доброчесного корпусу суддів. Проаналізовано розширення функцій Вищої ради правосуддя щодо статусу суддів в України, відповідність цих тенденцій зарубіжному, зокрема європейському досвіду. Проводиться порівняльний аналіз та визначаються основні відмінні риси Вищої ради правосуддя та Вищої ради юстиції в механізмі забезпечення незалежності суддів та судів в Україні, обґрунтовано вплив на посилення незалежності судової влади порядку формування відповідних органів, а також можливості щодо втручання в їх діяльність представників та органів інших гілок влади. 


Ключові слова


Вища рада правосуддя, незалежність суддів, судова реформа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуменний О. І. Судовавлада як арбітрміж державою та суспільством.ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». 2016. № 2(14).URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16hoidts.pdf(дата звернення: 05.11.2019).

Пушкар П. Чому незалежність судової влади є однією із ключових складових довіри до Феміди. Закон і бізнес. 02.11-08.11.2019. Інтернет-видання. URL: https://zib.com.ua/ua/139885-chomu_nezalezhnist_ sudovoi_vladi_e_odnieyu_ z_ klyuchovih _ skla.html (дата звернення: 05.11.2019).

Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Національнаюридичнаакадеміяімені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 200 с. URL: http://dll.lib.ua-ru.net/files/ dfd/37/130464/doc (дата звернення: 05.11.2019).

Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування України в контексті забезпечення професійних прав суддів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2016. URL:http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/pdf(дата звернення: 05.11.2019).

Європейська хартія про закон «Про статус суддів», прийнята Радою Європи 10 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua /rada/show/994_236 (дата звернення: 05.11.2019).

Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 року (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр (дата звернення: 01.11.2019).

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Затверджена Законом України від 14.10.2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/main/1699-18 (дата звернення: 01.11.2019).

Рачинський А. П., Огілько А. В. Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. №1. С.66-74.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення: 03.11.2019).

Сухарко А. В. Порядок формування Вищої ради правосуддя. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Том 1. С. 134-137.

Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України: видання, підготовлене за спільним проектом Центра Разумкова, Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва та Проекту Ради Європи «Підтримка впровадження судової реформи в Україні» / Автор-укладач Мусіяка В. К.: Заповіт, 2017. 188 с. URL: http://razumkov.org.ua/ uploads/article/2017_Sud_reform.pdf (дата звернення: 20.10.2019).

Інформація про результати роботи Вищої ради правосуддя за 2017 рік. Вища рада правосуддя: офіційний веб-сайт. URL: http://www.vru.gov.ua/statistics/84 (дата звернення: 29.10.2019).

Назаров І. В. Вища рада правосуддя в системі забезпечення незалежності суддів в Україні. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. ЦибулякКустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. С. 25-26.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.