КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Автор(и)

  • А. V. Boreiko Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185958

Ключові слова:

конституційно-правовий механізм, органи влади, міжнародні інституції, захист прав і свобод, гарантії прав і свобод

Анотація

У статті досліджується понятійна структура конституційно-правового механізму захисту прав особи, а також аналіз кожного елемента цієї структури окремо. Особливу увагу приділено сутності конституційно-правового механізму захисту прав особи. З'ясовуються складові цього поняття, їх мета та роль в такому складному та малодослідженому механізмі. Також стаття спрямована на побудову цілісного і повноцінного визначення терміну «конституційно-правовий механізм захисту прав особи».

Біографія автора

А. V. Boreiko, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя, магістрант

Посилання

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве: монография. Москва: Юрид. лит., 1966. 187 с.

Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: монографія. Харків: Факт, 2000. 608 с.

Стрельбіцький М. Права людини та механізм їх захисту. Кам’янець-подільська районна державна адміністрація: веб-сайт. URL: https://kp-rda.gov.ua/more_news2/09-37-46-14-12-2018/ (дата звернення: 10.09.2019).

Національний механізм захисту прав та свобод людини. UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации: веб-сайт. URL: http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus&id=4221&id_book=0&id_parent=0&id_vid_res=17(дата звернення: 10.09.2019).

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

Нелін О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод лю-дини і громадянина в правовій доктрині України. Юридична Україна. 2016. №5-6. С. 9-13.

Малеин Н. С. Повышение роли закона в охране личных и имуществен-ных прав граждан. Советское государство и право. 1974. № 6.С. 41-48.

Баймуратов М. О. Міжнародне право: навчальний посібник. Харків: Одиссей. 2000. 334 с.

Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права: навчальний посібник. Xарків: Консум; Ун-т внутр. справ, 2008. 704 с.

Гарантії реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області: веб-сайт. URL: http://mykolaivska.land.gov.ua/гарантії-реалізації-та-захисту-конст/ (дата звернення: 10.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право