ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. V. Prieshkina ОНУ імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185992

Ключові слова:

юридична відповідальність, муніципальна відповідальність, місцеве самоврядування, територіальна громада

Анотація

У статті здійснено аналіз факторів, які мають вплив та значення та процес формування муніципальної відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності. Автор досліджує етапи та тенденції розвитку інституту муніципальної відповідальності в період проведення в Україні муніципальної реформи. Надзвичайна увага при цьому приділяється нормативно-правовій базі місцевого самоврядування та законодавчій регламентації цього інституту на сучасному етапі. Приводяться рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення інституту муніципально-правової відповідальності в період проведення процесу децентралізації.

Біографія автора

О. V. Prieshkina, ОНУ імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя. д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Посилання

Пешин Н. Л. Муниципальное право: схемы и комментарии: Учебное пособие. Москва: «Статут», 2001. С. 240.

Амирбеков К. И. Юридическая защита местного самоуправления, ответственность его органов и должностных лиц: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2001. С. 8.

Слободяник Т. М. Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності. Право і суспільство, 2016. № 1. С. 36-41.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 15.10.2019).

Авакьян С. А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовая ответственность. М: Изд-во Московского университета, 2001. С. 9-16.

Слободяник Т. М. Муніципально-правова відповідальність місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні: дис. … к. ю. н. : спец. 12.00.02. Київ, 2016. 262 с.

Погорілко В. Ф., Фрицький О. Ф., Баймуратов М. О. Муніципальне право України. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 352 с.

Слободяник Т. М. Муніципально-правова відповідальність – окремий вид юридичної відповідальності. Публічне право, 2016. №1. С. 345-352.

Слободяник Т. М. Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності. Право і суспільство, 2016. № 1. С. 36-41.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 року № 280/97ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 15.10.2019).

Іванова Т. М. Відповідальність органів і посадових осіб муніципальної влади в Україні: історико-правовий аналіз. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2014. №1. С. 164-175.

Волков В. Д. Правовий статус мера міста: європейський досвід. Вісник Донецького університету економіки та права, 2012. №2. С. 3-8.

Європейська хартія міст ІІ (Маніфест нової урбаністики): Міжнародний договір від 29.05.1992. URL: http//www.coe.org/cplre/ (дата звернення: 15.10.2019).

Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2003. 672 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право