КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • G. Е. О. Khairutdinova ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра кримінального права та процесу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186006

Ключові слова:

кримінологічна характеристика, особа злочинця у сфері кредитних відносин, структура особи злочинця

Анотація

В статті досліджено погляди різних вчених на визначення особи злочинця в цілому, проаналізований звіт Генеральної прокуратури України за січень-грудень 2018 року щодо вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190, 222 Кримінального кодексу України. Досліджено соціально-демографічні, соціально-рольові, морально-психологічні та кримінально-правові ознаки структури особи злочинця у сфері кредитних відносин. Запропоноване власне визначення злочинця у сфері кредитних відносин.

Біографія автора

G. Е. О. Khairutdinova, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра кримінального права та процесу

аспірантка

Посилання

Кримінологія: підручник / Заг. ред.: І. Г. Богатирьова, В. В. Топчія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 352 с.

Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. Москва, 1999. С. 181.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология. К.: Юринком Интер, 1999. 240 с.

Кримінологія: підруч. для студентів вищ. навч. закладів / О. М. Джужа та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. К.: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.

Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. К.: Юрінком Інтер, 2001. 480 с.

Звіт Генеральної прокуратури України за січень-грудень 2018 року. URL: https://clck.ru/Jwz86 (дата звернення: 14.11.2019).

Запорожець Р. А. Характеристика особи злочинця, який учиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (102). С. 111-120.

Якимова С. В., Боровікова В. С. Особистість економічного злочинця. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». 2016. URL: http://ena.lp.edu.ua/ bitstream/ntb/33024/1/85-521-527.pdf (дата звернення: 13.11.2019).

Ковінько Н. М. Кримінологічна характеристика особи злочинця-корпоративіста. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 843-846.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія