ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ДОКАЗІВ: НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

  • О. D. Zhuchenko Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186020

Ключові слова:

кримінальний процес, електронне кримінальне провадження, докази, доказування, речові докази.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню напрямів використання інформаційно-аналітичних методів обліку, оцінки та опрацювання доказів у кримінальному провадженні в рамках концепції Електронного кримінального провадження з метою подальшого їх використання у процесі доказування. Запропоновано способи обліку та класифікації доказів, зібраних стороною обвинувачення з використанням інформаційно-аналітичних методів. Крім того, розроблено пропозиції щодо автоматичної оцінки доказів на предмет їх належності та допустимості.

Біографія автора

О. D. Zhuchenko, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Законодавство України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.11.2019).

Шепітько В. Ю. Трансформації в кримінальному процесі та деякі тенденції криміналістики в сучасних умовах. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. 2015. Вип. 1. С. 201-207.

Шумило М. Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 2 (150). С. 40-48.

Жученко О. Д. Значення електронного документообігу у формуванні електронного кримінального провадження. Зб. тез доп. ОНУ імені І. І. Мечникова, м. Одеса, 24-26 квітня 2019 р. Одеса, 2019. С. 53-56.

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.09. Харків, 2016. 226 с.

Федукін М. С., Вакулік О. А. Проблемні аспекти належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні. Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: Зб. матеріалів курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2018 (Київ, 25 квіт. 2018 р.). Відп. ред. А. А. Кріпак. К.: Ін-т крим.- викон. служби, 2018. С. 135-139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність