DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186020

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ, ОЦІНКИ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ДОКАЗІВ: НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

О. D. Zhuchenko

Анотація


Стаття присвячена дослідженню напрямів використання інформаційно-аналітичних методів обліку, оцінки та опрацювання доказів у кримінальному провадженні в рамках концепції Електронного кримінального провадження з метою подальшого їх використання у процесі доказування. Запропоновано способи обліку та класифікації доказів, зібраних стороною обвинувачення з використанням інформаційно-аналітичних методів. Крім того, розроблено пропозиції щодо автоматичної оцінки доказів на предмет їх належності та допустимості.


Ключові слова


кримінальний процес, електронне кримінальне провадження, докази, доказування, речові докази.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Законодавство України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.11.2019).

Шепітько В. Ю. Трансформації в кримінальному процесі та деякі тенденції криміналістики в сучасних умовах. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. 2015. Вип. 1. С. 201-207.

Шумило М. Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 2 (150). С. 40-48.

Жученко О. Д. Значення електронного документообігу у формуванні електронного кримінального провадження. Зб. тез доп. ОНУ імені І. І. Мечникова, м. Одеса, 24-26 квітня 2019 р. Одеса, 2019. С. 53-56.

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.09. Харків, 2016. 226 с.

Федукін М. С., Вакулік О. А. Проблемні аспекти належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні. Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: Зб. матеріалів курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2018 (Київ, 25 квіт. 2018 р.). Відп. ред. А. А. Кріпак. К.: Ін-т крим.- викон. служби, 2018. С. 135-139.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.