ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ МОРСЬКОГО СУДНА З-ПІД АРЕШТУ У РАЗІ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Автор(и)

  • М. V. Murzenko Малиновський районний суд м. Одеси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186665

Ключові слова:

забезпечення позову, арешт морського судна, морська вимога.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей та проблемних питань звільнення морського судна з-під арешту у разі скасування або зміни заходів забезпечення позову в порядку цивільного судочинства. Проаналізовані історичні аспекти становлення інституту забезпечення позову та правового регулювання накладення арешту на морські судна як виду забезпечення цивільного позову в Україні, виявлено проблемні питання застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють заміну заходу забезпечення позову у вигляді накладення арешту на морське судно іншим видом, скасування забезпечення позову, сформульовано висновки та рекомендації щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства в окресленій галузі.

Біографія автора

М. V. Murzenko, Малиновський районний суд м. Одеси

суддя

Посилання

Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства: В 3 т. СПб.: типография М.М. Сталюсевича, 1879. ¬¬¬¬Т. 3. 460 с.

Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая. СПБ: типография государственной канцелярии Е.И.В.,1866. 690 с.

Картузов М. Ю. Пути развития института ареста морского судна в Украине после присоединения к Международной конвенции об унификации некоторых правил касающихся ареста морских судов от 10.05.1952. Актуальні проблеми держави і права.2012. Вип. 67. С.331-339.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. Відомості Верховної Ради України. 2004. №40. Ст. 492.

Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Х.: Харків юридичний, 2006. 480 с.

Алєксєєва Н. С. Деякі аспекти зловживання правом на забезпечення позову у цивільному процесі. Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії: матер. круглого столу (м. Одеса, 27 лист. 2015 р.) / уклад.: І. В. Андронов, Н. В. Волкова, Р. Ф. Гонгало ; НУ ОЮА, Каф. цив. проц. О.: Фенікс, 2015. С. 69-72.

Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна від 10 травня 1952 року. Офіційний вісник України. 2012 р. № 37. Ст. 1415.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88.

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Цивільний процес