ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ НА СУЧАСНЕ ПРАВО І ДЕРЖАВУ

Автор(и)

  • В. П. Плавич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40076

Ключові слова:

правова конвергенція, дивергенція права, міжнародні норми, правові системи, когерентність правових систем

Анотація

Аргументовано показано, що правова конвергенція впливає на зміну сутності права, як феномена, все більш активно проявляється в якості регулятора суспільних відносин не тільки на національному, але й на глобальному рівні. Для успішної реалізації досягнення максимальної можливості когерентності конвергенція повинна відповідати певним якостям. Повинні бути створені і вдосконалені захисн і механізми для запобігання рецидивів дивергенції правових систем. Діяльність сучасної держави здійснюється з урахуванням тенденцій, що притаманні світовій спільноті, приведення національного законодавства у відповідність з загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права. Автором показана позитивна роль юридичної конвергенції в організації діяльності соціуму в загальносвітовому масштабі.

Біографія автора

В. П. Плавич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор, академик, Заслуженный деятель науки и техники Украины

Посилання

Плавич В. П. Сучасні проблеми зближення та взаємодії норм міжнародного і національного права / В. П. Плавич // Матеріали Круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом», 14–15 вересня 2012 р. — Одеса: Астропринт, 2012. — С. 186–193.

Третьякова О. Д. Конвергенция государства и права в странах Европы в новейшее время [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru./law/2c0b6562b2bc6 8f5c43f89521316c37_0/html

Плавич В. П. Взаимосвязь и развитие политической, юридической систем современности / В. П. Плавич // Правові основи розвитку сучасних політичних систем. Досвід України та Республіки Білорусь. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — С. 111–117.

Клёмин А. В. О соотношении национального и европейского права / А. В. Клёмин // ЕврАзЮ. — 2010. — № 2 (21). — С. 28–29.

Плавич В. П. Теоретико-компаративістське дослідження юридичного механізму взаємодії норм міжнародного права в умовах глобалізації / В. П. Плавич // Держава і право: Юридичні і політичні науки, спецвипуск. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — С. 402–411.

Плавич В. П. Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) / В. П. Плавич // Держава і право: Юридичні і політичні науки. Випуск 60. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. — С. 20–28.

Плавич В. П. Актуальные проблемы воздействия процессов конвергенции международного, наднационального и национального права / В. П. Плавич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції», м. Одеса, 13 грудня 2013 р. / за ред. д. ю. н. Т. С. Ківалової; Міжнародний гуманітарний університет. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013 — С. 50.

Плавич В. П. Становлення нової освітньої парадигми XXI ст. [Текст] : монографія / В. П. Плавич. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 5–10.

Плавич В. П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : навч. посіб / В. П. Плавич. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 15–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави