ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О. О. Гладушняк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40093

Ключові слова:

сурогатне материнство, правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасного стану та перспектив розвитку законодавства з питань застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

Посилання

Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки: Розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення Концепції Державної програми від 27.04.2006 р. № 244-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1849–2006-%D0%BF

Юзько О. М., Руденко Н. Г. Стан та перспективи розвитку допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя в Україні / О. М. Юзько, Н. Г. Руденко // Репродуктивна медицина. — 2012. — № 2. — С. 46–49.

Баришников М. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bkb-law.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2011–12–01–10 5610&catid=34%3A2011–10–13–20–3514&Itemid=101&lang=ru#sdfootnote5sym

Беденко-Зваридчук О., Юзько О. М. Юридичні та правові аспекти ДРТ / О. БеденкоЗваридчук, О. М. Юзько // Жіночий лікар. — 2010. — № 2. — С. 47–49.

Кухар А. О. Юридичні аспекти застосування сурогатного материнства / А. О. Кухар // Держава і право. — 2010. — Вип. 49. — С. 340–346.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 4.04.1997 р., Овєдо, 4 квітня 1997року // Збірка договорів Ради Європи. — К.: Парламентське видавництво, 2000. — № 5. — Ст. 23.

Конституція України [Текст]. — К.: Істина, 2012. — 46 с.

Про заборону репродуктивного клонування людини: закон України від 14.12.2004 № 2231-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — N 5. — Ст. 111.

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях, що стосуються жінок, сім’ї і дитинства [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — N 23. — Ст. 422.

Кодекс про шлюб та сім’ю України від 20.06.1969 № 2006-VII [Текст] // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1969. — № 26. — Ст. 204.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХП [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

Сімейний кодекс України: наук.-практ. комент. [Текст] / за ред. І. В. Жилінкової. — X. : Ксилон, 2008. — 855 с.

Цивільний кодекс України [Текст]. — К.: Істина, 2013. — 436 с.

Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 груд. 2008 р. № 771 [Текст] // Офіційний вісник України. — 2009. — № 24. — Ст. 153.

Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 р. № 787 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

Про затвердження порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2004 р. № 579 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0224–05

Про направлення на лікування методами допоміжних репродуктивних технологій за кошти державного бюджету хворих на безплідність жінок за абсолютними показаннями : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2007 р. № 85 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0224–05/print1378743712446479

Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2001 р. № 489 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1068–01

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні : наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0719–00

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій : проект Закону України від 23.03.2011 р. № 8282 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=8282&skl

Бабич О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні. Сьогодення та перспективи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/21690

Відхилено закон щодо обмежень у репродуктивних технологіях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://health.unian.net/ukr/detail/245345

Про допоміжне материнство: проект Закону України від 17.06.2011 р. № 8703 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=8703&skl=7

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Цивільне право, сімейне право, господарське право