ДОГОВІРНА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Автор(и)

  • А. С. Коломієць Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40099

Ключові слова:

договір сурогатного материнства, цивільно-правова відповідальність

Анотація

Статтю присвячено аналізу цивільно-правового договору сурогатного материнства і підставам настання договірної цивільно-правової відповідальності в разі невиконання або неналежного виконання сторонами даного договору його умов.

Посилання

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801–12/page2.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435–15/page6.

Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947–14/page2.

Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій: Наказ МОЗ України від 23.12.2008 № 771 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0263–09.

Про схвалення Концепції Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 244-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/244–2006-р.

Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1849–2006-п.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8282&skl=7.

Пестрикова А. А. Суррогатное материнство в России: монография / А. А. Пестрикова. — Самара: Самар. гуманит. акад., 2008. — 180 с.

Митрякова, Е. С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. С. Митрякова — Тюмень: РГБ, 2007. — 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Цивільне право, сімейне право, господарське право