ПІДСТАВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • С. Я. Сенюта Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40102

Ключові слова:

господарсько-правова відповідальність, телекомунікації, відповідальність учасників телекомунікаційних відносин, господарські санкції, адміністративно-господарські санкції

Анотація

Стаття присвячена визначенню підстав застосування господарсько-правової відповідальності у телекомунікаційній галузі, визначенню особливостей її застосування та дослідженню втілення різних видів юридичної відповідальності у чинному законодавстві, що регулює господарську діяльність у телекомунікаційній галузі.

Посилання

Богуцький О. А. Цивільно-правове регулювання надання телекомунікаційних послуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. — К., 2010. — 201 с.

Калаченкова К. А. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.04. — Донецк, 2011. — 243 с.

Пешкова А. С. Цивільно-правове регулювання відносин з надання телекомунікаційних послуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. — Харків, 2011. — 206 с.

Вінник О. М. Господарське право [Текст] / О. М. Вінник: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004. — 624 с.

Иоффе О. С. Вина и ответственность по советскому праву / О. С. Иоффе // Советское государство и право. — 1972. — № 9. — С. 34–43.

Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву: Теоретические проблемы [Текст] / О. Э. Лейст. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 239 с.

Мілаш В. С. Господарське право [Текст]: Курс лекцій: У 2 ч. / В. С. Мілаш. — Х.: Право, 2008. — Ч. 1. — 496 с.

Недбайло П. Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм / П. Е. Недбайло // Правоведение. — 1971. — № 3. — С. 47–55.

Щербина В. С. Господарське право України [Текст]: [навч. посіб.] / В. С. Щербина. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 656 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст]: Підручник / Пер. з рос.; О. Ф. Скакун. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

Офіційний сайт НКРЗІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1216908396/1370598807/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Цивільне право, сімейне право, господарське право