ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40112

Ключові слова:

поняття трудового договору, види трудового договору, проект Трудового кодексу України

Анотація

У науковій статті досліджується поняття та види трудового договору за проектом Трудового кодексу України; визначаються та аналізуються нові, крім традиційних, закріплених у чинному КЗпП України, види трудових договорів за проектом Трудового кодексу України.

Біографія автора

О. М. Потопахіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Іванов В. В. Підприємництво: правові основи. — М., 1994. — С. 109.

Гребенщиков А. В. Источники трудового права // Курс российского трудового права / Под ред. Е. Б. Хохлова. — СПб., 1996. — Т. 1. — С. 556.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1971. — Додаток до № 50. — Ст. 375.

Процевський О. Визначення права на заробітну плату // Юридичний вісник України. — 5–18 січня 2008. — № 1–2. — Ст. 16–18.

Лаврієнко О. В. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світлі розробки нового Трудового кодексу України // Економіка. Фінанси. Право. — 2007. — № 4. — Ст. 19–23.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19–20, № 21–22. — Ст. 144.

Римар Б. А. Види трудового договору за законодавством України: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення. — Одеса, 2009. — 205 с.

Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 року № 197-ФЗ, прийнятий Державною Думою 21 грудня 2001 р., схвалений Радою Федерації 26 грудня 2001 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: rada.gove.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення