ВПЛИВ ЄДНОСТІ ТА УНІФІКАЦІЇ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • А. В. Скоробагатько Одеська національна морська академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40173

Ключові слова:

єдність, уніфікація, диференціація, пенсійне забезпечення, правове регулювання

Анотація

У статті досліджується питання щодо впливу єдності та уніфікації на врегулювання пенсійних відносин.

Біографія автора

А. В. Скоробагатько, Одеська національна морська академія

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Право социального обеспечения [Текст] / Е. Е. Мачульская: учебник для бакалавров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт. 2013. — 575 с.

Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права / М. И. Бару // Советское государство и право. — 1971. — № 10. — С. 45–50.

Вільна загальнодоступна багатомовна універсальна інтернет-енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.

Ожегов С. И. Толковый словарь русcкого языка: около 80000 слов и фразеологических выражений [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — 4-е изд., доп. — М. : Азбуковник, 1999. — 943 с.

Советское трудовое право [Текст]: Учебник / под ред. А. Д. Зайкина. — М. : Юрид. лит., 1979. — 544 с.

Коляда Т. А. Сучасні підходи до визначення єдності та диференціації правового регулювання суспільних відносин / Т. А. Коляда // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. — С. 305–308.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб [Текст]: закон України від 9 квітня 1992 р.№ 2262-XII [Електронний ресурс] // Комп’ютера система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: Закон

Колєснік-Омельченко Т. В. Співвідношення єдності та диференціації в законодавстві про пенсійне забезпечення / Т. В. Колєснік-Омельченко // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 487–492.

В літературі поряд із терміном «уніфікація» часто використовується і термін «інтеграція» законодавства. На наш погляд, перший термін є більш вдалим. Його ми в даній статті і будемо використовувати, тим більше, що він є загальноприйнятим для визначення аналогічних визначень в літературі з міжнародного приватного права.

Словарь иностранных слов [Текст] / [ред. : С. М. Локшина, Б. Ф. Корицкий]. — М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. — 853 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. — 1736 с.

Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. — М. : Книжный мир, 2004. — 720 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст] / О. Ф. Скакун : підручник ; [пер. з рос.]. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

Садиков О. Н. Дифференциация и унификация гражданського законодательства / О. Н. Садиков // Советское государство и право. — 1969. — № 12. — С. 36–44.

Снигирева И. О. К вопросу об отраслевой дифференциации в советском трудовом законодательстве / И. О. Снигирева // Советское государство и право. — 1964. — № 11. — С. 83–91.

Караваев В. В. О совершенствовании пенсионного законодательстве / В. В. Караваев // Советское государство и право. — 1971. — № 10. — С. 59–65.

Великий енциклопедичний юридичний словник [Текст] / [ред. Ю. С. Шемшученкo]. — К. : Юридична думка, 2007. — 992 с.

Симорот З. К. Единство советского законодательства о труде [Текст] / З. К. Симорот. — Киев : Наукова думка, 1988. — 276 с.

Петренко Л. Ф. Законодательство о труде научных работников [Текст] / Петренко Л. Ф. — М. : Наука, 1988. — 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення