МИТНІ РЕЖИМИ У СУДНОБУДУВАННІ ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40175

Ключові слова:

митний режим, митні формальності, митний контроль, суднобудування, державне регулювання

Анотація

У статті досліджено актуальні питання запровадження митних режимів, що обумовлено необхідністю визначення певного статусу товарів, які переміщуються через кордон, для недопущення їх хаотичного ввезення та вивезення та забезпечення митного контролю. Проаналізовано можливість застосовувати заходи правового регулювання митних режимів у суднобудуванні з метою забезпечення потреб суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у запасних частинах і комплектуючих для розвитку зовнішньоторговельного обміну.

Біографія автора

Е. Б. Хачатуров, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. П. Гребельник. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 696 с.

Митний кодекс України 2012 р.: станом на 01.01.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/nn

Шершун А. А. Митні правила в Україні [Текст] / А. А. Шершун: підручник. — Х.: Факт, 2013. — 512 с.

Гребельник О. П. Митна справа [Текст] / О. П. Гребельник: підручник. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — К. : ЦУЛ, 2010. — 472 с.

Бережнюк І. Г. Реформування державного управління: наукове забезпечення діяльності Міністерства доходів і зборів України [Текст] / І. Г. Бережнюк, О. С. Нагорічна // Матеріали ІV науково-практичної конференції «Модернізація системи державного управління: теорія та практика» (5–6 квітня 2013 року). — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013 — С. 24–28.

Співак І. В. Митний режим як різновид адміністративно-правового режиму / І. В. Співак // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 3. — С. 9–13.

Козырин А. Н. Таможенные режимы [Текст] / А. Н. Козырин. — М. : Статут, 2000. — 247 с.

Шахмаметьев А. А. Таможенные режимы в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности (исторические аспекты развития на примере Франции) / А. А. Шахмаметьев // Юрист. — 2005. — № 1. — С. 11–16.

Шульга М. Г. Митні режими та їх особливості / М. Г. Шульга // Проблеми законності. — 2004. — № 70. — С. 32–38.

Бегма В. М. Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 21.04.01/ В. М. Бегва. — Київ : РНБОУ, НІПМБ, 2004. — 31 с.

Нападистий О. П. Митний режим в Україні та його види / О. П. Нападистий // Право України. — 2000. — № 7. — С. 13–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес