ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. Ю. Цихоня Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40185

Ключові слова:

інститут касації, касаційне оскарження, цивільний процес, право на перегляд судового рішення, цивільно-процесуальне законодавство

Анотація

Стаття містить дослідження питань про виникнення та розвиток законодавства України про касаційне провадження в цивільному процесі України (у період існування Радянської України і за часів незалежної України). Розкриті основні аспекти сутності та значення зазначеної стадії цивільного процесу для реалізації права особи на захист свого порушеного, невизнаного чи оспореного права та охоронюваного законом інтересу.

Посилання

Кац С. Ю. Развитие демократических начал советской кассации / С. Ю. Кац // Вопросы государства и права: сб. ст. — М., 1974. — Вып. 2. — С. 61–69.

Устав гражданского судопроизводства с позднейшими узаконениями и объяснениями по решениям гражданского кассационного департамента правительствующего сената по 1913 г. включительно [Текст]. — Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1913. — 960 с.

Осетинський А. Формування касацiї в контекстi розвитку господарської спецiалiзації в судовiй системi України / А. Осетинський // Право України. — 2004. — № 3. — С. 8–13.

Гусаров К. В. Перегляд судових рiшень в апеляцiйному та касацiйному порядках [Текст] / К. В. Гусаров : монографiя. — Х. : Право, 2010. — 344 с.

Коментар до Закону «Про судоустрiй України» [Текст] / за заг. ред. В. Т. Маляренка. — К. : Юрiнком Інтер, 2003. — 464 с.

Конституцiйний Суд України: Рiшення. Висновки. 2002-2003 [Текст] / вiдп. ред. П. Б. Євграфов. — К.: Юрiнком Інтер, 2004. — 584 с.

Мінченко Р. М. Касаційне провадження: об’єкти та суб’єкти касаційного провадження / Р. М. Мінченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХІІ / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. — С. 182–190.

Мінченко Р. М. Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції / Р. М. Мінченко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. — Одеса : Юридична література, 2011. — Вип. 57. — С. 427–434.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Цивільний процес