НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Ф. В. Шиманський Міжнародний гуманітарний університет, Ukraine
  • М. М. Кочевой Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40197

Ключові слова:

нормативно-правова база, економічна безпека

Анотація

Стаття присвячена проблемам нормативно-правового забезпечення економічної безпеки держави, суб’єктів господарювання. Запропоновані основні напрями оптимізації зазначеного нормативно-правового поля.

Біографії авторів

Ф. В. Шиманський, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, професор, старший радник юстиції

М. М. Кочевой, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук

Посилання

Соснин А. С., Прыгунов П. Я. Менеджмент безопасности предпринимательства [Текст] / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов : Учеб. пособие. — К. : Изд-во Европ. ун-та. — 2004. — 357 с.

Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964–15

Кочевой М. М. Організаційно-економічні засади управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств [Текст] / М. М. Кочевой : монографія. — Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013. — 208 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердж. Наказом Міністерства економіки за № 14 від 19 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=161074&cat_id=32854

Методичні рекомендації з організації та проведення балансових комісій на підпри- ємствах, що належать до сфери управління, та в підгалузях Міністерства транспорту України, затвердж. Наказом Міністерства транспорту за № 249 від 28 березня 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart96/ idx96671.htm

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердж. Наказом Міністерства фінансів за № 170 від 14 лютого 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0332–06

Критерії ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектору економ іки, затвердж. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та Фонду державного майна за № 375/2298 від 18 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1268–03

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердж. Наказом Міністерства фінансів та Фонду державного майна за № 49/121 від 26 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/z0121–01

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердж. Наказом Міністерства економіки 02.03. 2007 р. за № 60. — 6 с. Додаток 1–7 с. Додаток 2–13 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewqwi/ index.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Поза рубриками