ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОСВІДОМОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • О. Д. Гринь Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. І. Донченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44674

Ключові слова:

правосвідомість, правова культура, правове виховання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем правосвідомості в сучасному сус­пільстві, характеристиці чинників, що впливають на формування правосві­домості та аналізу державних заходів щодо удосконалення правосвідомості в сучасних умовах.

Біографії авторів

О. Д. Гринь, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. D. Grin 

О. І. Донченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. I. Donchenko

Посилання

Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права [Текст] / С. А. Комаров, А. В. Малько : учебно-методическое пособие, краткий учебник для вузов — М. : НормаИнфра-М, 2001. — 771 с.

Ильин И. А. О сущности правосознания [Текст] / И. А. Ильин. — М. : Рарогь, 1993. — 235 с.

Притченко Р. С. Правовое сознание и правовая культура [Текст] // Основы теории права и государства в вопросах и ответах : учебное пособие / Р. С. Притченко. — X. : Одиссей, 2002. — 399 с.

Теория государства и права [Текст] : учебник / под ред. Р. К. Бабаева. — М. : Юристъ, 1999. — 604 с.

Крилле Г. Правовое чувство или легетимность правопорядка [Текст] / Г. Крилле // Государство и право. — 1987. — № 3. — С. 100–105.

Белканов Е. А. Структура и функции правосознания [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 09.00.11 «Социальная философия» / Е. А. Белканов. — Екатеринбург, 1996. — 24 с.

Савош Г. П., Сорокіна Л. М. Формування правової культури молоді та її вплив на соціальний розвиток суспільства [Текст] / Г. П. Савош, Л. М. Сорокіна // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. — 2010. — № 6. — С. 111–113.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 576 від 29 травня 1996 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%B — Назва з екрана.

Леськова М., Леськов В. Розбудова державності: проблеми правової культури [Текст] / М. Леськова, В. Леськов // Рідна школа. — 1997. — № 10. — С. 13–16.

Про Національну програму правової освіти населення [Текст]: Указ Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 43. — С. 36–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави