ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • В. А. Стукаленко Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44676

Ключові слова:

виборці, партії, пропорційна виборча система із жорсткими списками, пропорційна виборча система з преференціями, пропорційна виборча система з напівжорсткими списками

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані з поняттям «пропорційна виборча система» та характеристикою її різновидів. Зазначено, що залежно від того, як визначається кількість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють: пропорційну виборчу систему із жорсткими списками; пропорційну виборчу систему з преференціями; пропорційну виборчу систему з напівжорсткими списками.

Проаналізовано проблеми, які здійснюють значний вплив на ефективність застосування пропорційної виборчої системи. Акцентується увага на позитивних та негативних рисах пропорційної системи із жорсткими списками, з преференціями, з напівжорсткими списками.

 

Біографія автора

В. А. Стукаленко, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

V. A. Stukalenko

Посилання

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI (ре¬дакція від 15.05.2014) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/4061-17. — Назва з екрану.

Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утверджен¬ня демократії в Україні / Ю. Р. Шведа. — Львів, 2010. — 462 с.

Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія / Ю. Б. Ключковський. — К. : Час Друку, 2011. — 132 с.

Шведа Ю. Вибори та виборчі системи / Ю. Шведа. [Електронний ресурс]. — Режим до¬ступу: http://zavantag.com/docs/11/index-2045099.html7page. — Назва з екрану.

Юрій М. Ф. Типи виборчих систем / М. Ф. Юрій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/political_science/uriy_politologiya/part6/1403.htm. — Назва з екрану.

Вегеш М. М. Політологія: підручник / М. М. Вегеш. — К. : Знання, 2008. — 384 с. [Елек¬тронний ресурс]. — Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-2649.html. — Назва з екрану.

Бучин М. Порівняльний аналіз основних виборчих систем: проблема вибору оптимальної моделі виборчої системи для України у плані дотримання демократичних принципів вибо¬рів / М. Бучин, І. Федорій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://studies.in.ua/ pravo/porivnyal_analiz_v_sis.pdf. — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право