ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • О. В. Стукаленко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44678

Ключові слова:

будівельна сфера, органи контролю, Державна архітектурно-будівельна інспекція, органи місцевого самоврядування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню загальних засад діяльності системи органів, які здійснюють контроль в сфері будівельної діяльності. Проаналізовано існуючу систему органів контролю в зазначеній сфері. Акцентується увага на саморегулівних організаціях; на повноваженнях Державної архітектурно-будівельної інспекції України та перспективах їх розвитку. Визначені напрямки трансформаційних процесів державного архітектурно-будівельного контролю.

Біографія автора

О. В. Стукаленко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Stukalenko

Посилання

Матвійчик А. В. Контрольні провадження в сфері капітального будівництва / А. В. Матвійчик. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://matviychuk.com.ua/files/+провадження %20(4).pdf. — Назва з екрану.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038–17. — Назва з екрану.

Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/687–14. — Назва з екрану.

Про Положення про Державну екологічну інспекцію України: Указ Президента України від 13.04.2011 № 454/2011. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/454/2011. — Назва з екрану.

Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України : Указ Президента України від 06.04.2011 № 400/2011. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/400/2011. — Назва з екрану.

Про Державне агентство земельних ресурсів України : Указ Президента України від 08.04.2011 № 445/2011. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/445/2011. — Назва з екрану.

Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі : Наказ Мінагрополітики України від 23.12.2011 № 770. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0034–12. — Назва з екрану.

Латинін М. Теоретичні основи державного нагляду у сфері будівництва в Україні / М. Латинін, Є. Юрченко. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012–2/doc/4/01.pdf. — Назва з екрану.

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http: //kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-Постанова/197–30.04.2014.htm. — Назва з екрану.

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140294.html. — Назва з екрану.

Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 549 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549–2011-п. — Назва з екрану.

Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. — М. : Юринформцентр, 1998. — 798 с.

Про ліцензування деяких видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2000. — № 36. — Ст. 299.

Денисюк Д. С. Щодо визначення поняття дозвільної діяльності ДАІ МВС України / Д. С. Денисюк // Форум права. — 2009. — № 1. — С. 138–141. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009–1/09ddcdmu.pdf. Назва з екрану.

Про внесення змін до наказів Держархбудінспекції України «Деякі питання забезпечення процесу ліцензування» від 24 травня 2011 р. № 14 та «Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції України та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» від 07 липня 2011 р. № 47 : Наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Повноваження держархбудконтролю передадуть на місцевий рівень [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/news/povnovazhennyaderzharhbudkontrolyu-peredadut-na-misceviy-riven. — Назва з екрану.

Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні: автореф. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 / І. М. Миронець. – К., 2012. – 24 с.

Про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації «Асоціації експертів будівельної галузі» як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного державного реєстру : Наказ Мінрегіону України від 06.08.2014 № 217. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/documents/group/law/?page=2. — Назва з екрану.

Про реєстрацію Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного державного реєстру : Наказ Мінрегіону України від 06.08.2014 № 218. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/ documents/group/law/?page=3. — Назва з екрану.

Про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного державного реєстру : Наказ Мінрегіону України від 30.07.2014 № 208. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/documents/group/law/?page=3. — Назва з екрану.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada. — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право