АЛІМЕНТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ВИДИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

Автор(и)

  • В. І. Труба Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44683

Ключові слова:

аліменти, аліментні правовідносини, утримання дітей, утримання подружжя

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питань класифікації аліментних правовідносин, визначенню правової природи таких відносин. Доводиться важливість для побудови системи аліментних правовідносин такого критерію їх поділу, як суб’єктний склад. Стверджується теза про поєднання публічних і приватних засад в сімейно-правовому механізмі аліментування, метою якого є забезпечення ефективного застосування законодавства, покращання якості сімейно-правових відносин.

Біографія автора

В. І. Труба, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. I. Truba

Посилання

Капитова О. В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Россий¬ской Федерации : монография / О. В. Капитова. — М. : ИД «Юриспруденция», 2010. — 136 с.

Афанасьева Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. В. Афанасьева. — X., 2003. — 187 с.

Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций / А. М. Нечаева. — М.: Юристъ, 1998. — 336 с.

Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Цивільне право і цивільний процес