ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Автор(и)

  • О. В. Брильова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44746

Ключові слова:

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, функції організації роботодавців, їх об’єднань

Анотація

У статті визначаються основні функції організації роботодавців, їх об’єднань. Досліджується зміст представницької та захисної функцій організацій роботодавців, їх об’єднань. Вносяться пропозиції щодо законодавчого закріплення функцій організацій роботодавців, їх об’єднань у проекті Трудового кодексу України.

Біографія автора

О. В. Брильова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

О. V. Brylova

Посилання

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. — 5-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — С. 756–784.

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект / Г. І. Чанишева. — О. : Юрид. літ-ра, 2001. — С. 126–147.

Сорочишин М. В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці : монографія / М. В. Сорочишин. — Одеса : Юридична література, 2014. — 208 с.

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки // Урядовий кур’єр. від 24 листопада 2010 року.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 46–47. — С. 403.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2000. — № 22. — Ст. 171.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців: Затв. наказом Національної служби посередництва і примирення 21.07.2011 № 73 // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. — 2011. — –№ 7–8. — С. 28.

Чанишева Г. І. Правові засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Спеціальний випуск. — Одеса : Фенікс, 2012. — С. 61–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трудове право