ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Автор(и)

  • В. М. Дейнека Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44748

Ключові слова:

трудові спори, індивідуальні трудові спори, предмет індивідуального трудового спору

Анотація

У статті визначаються поняття та види індивідуальних трудових спорів на підставі аналізу спеціальної літератури та норм чинного трудового законодавства. Вносяться пропозиції щодо удосконалення змісту відповідних норм проекту Трудового кодексу України.

Біографія автора

В. М. Дейнека, Національний університет «Одеська юридична академія»

V. N. Dejneka

Посилання

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. — К. : Знання, 2008. — 860 с.

Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. — 4-те вид., переробл. і доп. — Х. : ФІНН, 2011. — 800 с.

Голощапов С. А. Трудовые споры в СССР / С. А. Голощапов, В. Н. Толкунова. — М. : Изд. ВЮЗИ, 1974. — 143 с.

Трудовое право России : учебник для бакалавров / под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрай Т ; ИД Юрайт, 2012. — 673 с.

Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И. Я. Киселев. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Эксмо, 2006. — 608 с.

Лушников А. М. Курс трудового права : учебник / А. М. Лушников, М. В. Лушникова. В 2 томах. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. — М. : Статут, 2009. — 1151 с.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник для вузов / И. Я. Киселев. — М. : Дело, 1999. — 728 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трудове право