ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • П. І. Закерничний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44750

Ключові слова:

зайнятість населення, законодавство про зайнятість населення, норми трудового права

Анотація

У статті аналізується система нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері зайнятості населення. Визначаються особливості її розвитку у сучасних соціально-економічних умовах.

Біографія автора

П. І. Закерничний, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

P. I. Zakernychnyy

Посилання

Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067/VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2013. — № 24. — Ст. 243.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Конвенція МОП № 122 про політику в галузі зайнятості 1964 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919–1964. Т. 1. — Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. — С. 750–752.

Конвенція МОП № 2 про безробіття 1919 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919–1964. Т. 1. — Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. — С. 26–27.

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2007. — № 12. — Ст. 51.

Кодекс законів про працю України: Затв. Законом УРСР № 322-VIII від 10.12.71 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1971. — Додаток до № 50. — Ст. 375.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18, 19–20, 21–22. — Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2000. — № 22. — Ст. 171.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.91 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 21. — Ст. 252.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.91 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 12. — Ст. 190.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.93 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1993. — № 16. — Ст. 167.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1994. — № 4. — Ст. 18.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VI // Урядовий кур’єр. — 3 грудня 2014 року.

Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008 // Урядовий кур’єр. — 6 листопада 2012 року.

Положення про Державну службу зайнятості України: затв. Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 19/2013 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 5. — Ст.153.

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 26. — Ст. 859.

Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 23. — Ст. 776.

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 26. — Ст. 867.

Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 359 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 39. — Ст. 1375.

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010- 2012 роки від 9 листопада 2010 року // Урядовий кур’єр. — 24 листопада 2010 року.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трудове право