ШЕСТИКНИЖЖЯ АРМЕНОПУЛА ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В ЄВРОПІ

Автор(и)

  • С. Д. Гринько Хмельницький університет управління та права, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65473

Ключові слова:

деліктна відповідальність, публічні делікти, приватні делікти, Шестикнижжя Арменопула, римське приватне право

Анотація

У статті здійснено історико-правовий аналіз деліктних зобов’язань за римським приватним правом і Шестикнижжям Арменопула. Вказано, що джерелом пізнання римського приватного права на українських землях (також молдавських і румунських) було Шестикнижжя Арменопула — Ручна книга законів (ХV ст.). У роботі розкрито історію поширення дії Шестикнижжя Арменопула на українських землях, зокрема в Бесарабії.

Встановлено, що у Шестикнижжі Арменопула найбільш розробленою була система приватних деліктів, яка носила замкнутий характер, оскільки містила вичерпний їх перелік.

Вказано, що вихідною точкою побудови норм про деліктні зобов’язання внаслідок пошкодження чи знищення чужих речей був римський Закон Аквілія. Зміст цього Закону було поширено на всі випадки завдання майнової шкоди (як речам, так і тілу людини).

Біографія автора

С. Д. Гринько, Хмельницький університет управління та права

S. D. Grynko

Посилання

Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) [Текст] : Учебник / А. Х. Саидов; [под ред. В. А. Туманова]. — М. : Юрист, 2000. — 448 с.

Переводъ Ручной книги законов, или такъ называемого Шестикнижія, собраннаго отвсюду и сокращеннаго достопочтеннымъ Номофилактомъ и Судьею въ Фессалоникъ, Константиномъ Арменопуломъ [печатанного въ Венеціи въ 1766 году] [Текст] : в 2 ч. — Сенатская типографія, 1854. — [изд-ие 2-е; перепечатано с издания 1831 г.]. — Ч. І. — 342 с.

Переводъ Ручной книги законов, или такъ называемого Шестикнижія, собраннаго отвсюду и сокращеннаго достопочтеннымъ Номофилактомъ и Судьею въ Фессалоникъ, Константиномъ Арменопуломъ [печатанного въ Венеціи въ 1766 году] [Текст] : в 2 ч. — Сенатская типографія, 1854. — [изд-ие 2-е; перепечатано с издания 1831 г.]. — Ч. ІІ. — 297 с.

Иеринг Рудольф. Дух римского права на различных ступенях его развития [Текст]. Часть первая / Рудольф Иеринг. — С.-Петербург, 1875. — 309 с.

Дювернуа Н. Л. Пособие к лекциям по гражданскому праву. Обязательства. В связи с замечаниями на проект книги V Гражданского Уложения [Текст] / Н. Л. Дювернуа. — Самара : Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2001. — Часть общая (Отдел І). — 2001. — 320 с.

Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии [Текст] / Л. А. Кассо. — М. : Типография Московского ун-та, 1907. — 71 с.

Кассо Л. А. Общіе и мъстные гражданскіе законы [Текст] / Л. А. Кассо. — Харьковъ : Типографія Зильберберга, 1896. — 16 с.

Шимановский М. В. О местных Законах Бессарабии. Сообщение, сделанное Одесскому Юридическому Обществу [Текст] / М. В. Шимановский. — Одесса, 1887. — 23 с.

Закони ХІІ таблиць [Текст] / Римське право (Інституції). — Х. : Одіссей, 2000.

Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с латинского Солопова А. И., Литвинова Д. А., Кофанова Л. Л., Соломатина М. Д.]; отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. ІI. — 2002. — 622 с.

Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с латинского Щеглова А. В., Смышляева А. Л., Марея А. В. и др.]; отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. VII. Полутом 2. — 2005. — 564 с.

Дигесты Юстиниана [Текст] : в 8 т. / [пер. с латинского Кофанова Л. Л., Смышляева А. Л., Щеголева А. В., Ляпустина Е. В. и др.]; отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М. : Статут, 2002. — Т. I. — 2002. — 584 с.

Покровский И. А. История римского права [Текст] / И. А. Покровский. — Мн. : Харвест, 2002. — 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-03

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави