ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Р. М. Мінченко Українська школа законотворчості, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65489

Ключові слова:

рішення суду, підстави перегляду рішень, Верховний Суд України, цивільні справи, судова практика

Анотація

Стаття присвячена питанням правового регулювання підстав для перегляду рішень з цивільних справ Верховним Судом України, в зв’язку з чим здійснюється аналіз новел цивільно-процесуального законодавства України, зокрема Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», відповідних положень Цивільного процесуального кодексу України, існуючої з зазначених питань судової практики та теоретичної дискусії науковців та провідних фахівців в галузі юриспруденції.

Біографія автора

Р. М. Мінченко, Українська школа законотворчості

R. M. Minchenko

Посилання

Ткачук О. С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2013. — № 2 (11). — С. 108–117.

Юдківська Г. Роль Верховного Суду у механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини / Г. Юдківська // Вісник Верховного Суду України. — 2011. — № 10 (134). — С. 16–23.

Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві [Текст] : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / К. В. Гусаров. — Х., 2011. — 431 с.

Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 17.10.2012 р. у справі № 6–84цс12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://document.ua/proviznannja-nepravomirnoyu-ta-skasuvannja-postanovi-golovn-doc119832.html. — Назва з екрана.

Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 28.02.2011 р. у справі № 6–1цс11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://document.ua/propozachergove-zabezpechennja-pracivnika-prokuraturi-zhitl-doc72149.html. — Назва з екрана.

Романюк Ю. М. Роль Верховного Суду України в забезпеченні принципу правової визначеності / Ю. М. Романюк // Слово Національної школи суддів України. — 2013. — № 3 (4). — С. 6–13.

Молинье Ф. Проблемы проверки судебных актов Кассационным судом Франции / Ф. Молинье // Проблемы пересмотра судебных актов в гражданском и арбитражном процессах : сб. науч. статей. — М., 2008. — С. 30–32.

Онопенко В. В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення / В. В. Онопенко // Вісник Верховного Суду України. — 2011. — № 7 (131). — С. 4–7.

Минченко Р. Н. Влияние решений Европейского Суда по правам человека на гражданское судопроизводство Украины / Р. Н. Минченко // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Верховного Суду з прав людини : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20–21.09.2013) / за ред. д. ю. н., проф., академіка С. В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса : Фенікс, 2013. — С. 283–292.

Романюк Ю., Бейцун І. Правова природа обов’язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики / Ю. Романюк, І. Бейцун // Право України. — 2012. — № 11–12. — С. 122–136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-03

Номер

Розділ

Цивільний процес, господарський процес