ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. М. Стефанчук Національна академія прокуратури України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65491

Ключові слова:

прокурор, функції прокуратури, участь прокурора у цивільному процесі, представництво інтересів громадянина або держави в суді, правова регламентація

Анотація

Положення нового Закону України «Про прокуратуру » містять новели у визначенні повноважень прокуратури України з виконання покладених на неї функцій та вносять суттєві зміни до низки законодавчих актів України з тим, щоб привести їх у відповідність до нової функціональної моделі прокуратури України, у тому числі до тих, які містять правове регулювання відносин щодо участі прокурора у цивільному процесі України. Правова регламентація участі прокурора в цивільному процесі зводиться до законодавчого визначення повноважень прокурора з виконання функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, та функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Встановлено, що випадки представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді визначені не лише новим законом, як це зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 2 нового закону, а й у інших законах, що викликає потребу в узгодженні норм законодавства, які регулюють відносини, пов’язані із участю прокурора у цивільному процесі, з метою приведення їх у відповідність з положеннями нового закону в частині повноважень прокурора з виконання покладених на нього функцій, а отже у відповідність до принципу правової визначеності.

Біографія автора

М. М. Стефанчук, Національна академія прокуратури України

M. M. Stefanchuk

Посилання

Про прокуратуру [Текст] : закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII // Голос України. — 2014. — № 206. — 25 жовтня.

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV //ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства [Текст] : закон України від 20 грудня 2011 р. № 4176-VI //ОВУ. — 2012. — № 4. — Ст. 117.

Дунас Т. Правовий статус прокурора в цивільному судочинстві: деякі проблеми [Текст] / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2013. — № 5 (33). — С. 23–29.

Дунас Т. Теоретичні і прикладні проблеми правового статусу прокурора у цивільному судочинстві [Текст] / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури. — 2013. — № 1 (139). — С. 81–90.

Бичкова С. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у справах позовного провадження [Текст] / С. Бичкова // Вісник прокуратури. — 2010. — № 10 (112). — С. 103–109.

Конституція України [Текст] : закон України від 28 червня 1996 р. № 254/к-96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Бородін М. Перегляд цивільних справ у порядку апеляції [Текст] / М. Бородін // Право України. — 2004. — № 8. — С. 71–75.

Про психіатричну допомогу : закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489–III (зі змінами та доповненнями) [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

Сімейний кодекс України [Текст] : закон України від 10 січня 2002 року № 2947–III (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135.

Про прокуратуру [Текст] : закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 73. — Ст. 793.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції [Текст] : закон України від 12 лютого 2015 р. № 198–VIII // Офіційний вісник України. — 2015. — № 18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-03

Номер

Розділ

Цивільний процес, господарський процес