ВІДВІД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65492

Ключові слова:

відвід, господарський процес, захист прав, учасники господарського процесу

Анотація

На основі аналізу національного процесуального законодавства здійснюється аналіз відводу як гарантії захисту прав учасників у господарському судочинстві. Обґрунтовується, що інститути відводу і самовідводу мають три відмінності за критеріями суб’єкту ініціювання, добровільності та процедури реалізації. Розглядається прямий зв’язок відводу та рівня захисту прав учасників господарського процесу. Також розглядаються суб’єкти та підстави для відводу, які закріплені в законодавстві та які відсутні у нормах Господарського процесуального кодексу України. Виявляється, що в ході реалізації механізму відводів та самовідводів відносно судді «страждає» суб’єктна складова процедури, оскільки суддя повинен прийняти та розглянути заяву про відвід (самовідвід) на самого себе, що порушує правила субординації учасників процесу при розгляді господарської справи в суді. Обґрунтовується, що не всі учасники процесу мають однакові права. Одні з них мають певне коло прав, а інші — не мають деяких або всіх прав, що належать першій категорії. Пропонується виділяти суб’єктів реалізації окремих процесуальних прав та розширити їх коло. Доводиться, що коло суб’єктів кожної групи не залежить один від одного, а вказані переліки незалежно один від одного можуть бути розширені або звужені без зміни прав суб’єктів іншої групи в широкому сенсі.

Біографія автора

Т. В. Степанова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Т. V. Stepanova

Посилання

Чорнооченко С. І. Цивільний процес України [Текст] : навчальний посібник / С. І. Чорнооченко. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 308 с.

Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України [Електронний ресурс] : інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.09.2009 № 01–08/530. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_164600–08. — Назва з екрана.

Про судоустрій та статус суддів [Текст] : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41–42, № 43, № 44–45. — Ст. 529.

Основні принципи, що стосуються незалежності судових органів [Електронний ресурс] : схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 40/32 від 29.11.1985 й 40/146 від 13.12.1985. — Режим доступу : http://www.un.org/ru /documents/ decl_conv/ conventions/indep.shtml. — Назва з екрана.

Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції [Текст] : постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 // Вісник господарського судочинства. — 2012. — № 1. — С. 27.

Про засади запобігання та протидії корупції [Текст] : закон України від 11.06.2009 № 1506‑VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 40. — Ст. 404.

Про судову експертизу [Текст] : закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 28. — Ст. 232.

Комзюк А. Т. Ескперт в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / А. Т. Комзюк. — Режим доступу : http://pb.univd.edu.ua/?controller= service&action=download&download=10782. — Назва з екрана.

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів [Текст] : затв. Наказом Міністерства юстиції України № 86/5 від 09.08.2005 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 33. — Код акту — 33371/2005.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40–41, 42. — Ст. 492.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35–36, № 37. — Ст. 446.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9–10, № 11–12, № 13. — Ст. 88.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] : у 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. — Х. : Право, 2012. — Т. 1. — 768 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Текст] : закон України від 05.07.2012 № 5076‑VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 27. — Ст. 282.

Фрідман І. Я., Батанов О. В. Юридичний словник [Електронний ресурс] / І. Я. Фрідман, О. В. Батанов. — Режим доступу : http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=44692. — Назва з екрана.

Про деякі питання практики призначення судової експертизи [Текст] : постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 // Вісник господарського судочинства. — 2012. — № 3. — С. 15.

Сайкин Л., Грузд Б. Невозможно быть беспристрастным, рассматривая отвод самому себе [Електронний ресурс] / Л. Сайкин, Б. Грузд // Российская юстиция. — 2003. — № 11. — Режим доступу : http://www.lawmix.ru/comm/3486/. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-03

Номер

Розділ

Цивільний процес, господарський процес