ЕВОЛЮЦІЯ ДОГОВОРУ ЯК НАСЛІДОК ЗМІНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • С. В. Резніченко Одеський державний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93811

Ключові слова:

цивільне право, договірне право, цивільно-правовий договір, еволюція договору

Анотація

У статті зроблено висновок, що розвиток, еволюція цивільно-правового договору є наслідком зміни суспільства, економічних відносин, які, в свою чергу, вимагають від права, а конкретніше — від договірного права, більш гнучкого застосування нових непойменованих, змішаних договорів та удосконалення існуючих договірних конструкцій.

З розвитком ринкових відносин і подальшою інтеграцією України в міжнародний економічний простір нівелюється планово-адміністративний вплив держави на майнові відносини, а розширюється свобода договору, що виражається й у виборі контрагентів на власний розсуд.

В умовах глобалізації певні відмінності у правовому регулюванні договірних відносин у різних країнах будуть нівелюватися.

Біографія автора

С. В. Резніченко, Одеський державний університет внутрішніх справ

S. V. Reznichenko

Посилання

Луць В. В. Договір як регулятор цивільних відносин [Текст] / В. В. Луць // Право України. — 2012. — № 9. — С. 19–25.

Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов.; станом на 12 трав. 2011 р. : (офіц. текст). — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. — 380 с.

Резніченко С. В., Чумаченко Л. В. Еволюція договору та його роль у цивільно-правових відносинах [Текст] / С. В. Резніченко, Л. В. Чумаченко // Юридичний вісник Причорномор’я. — 2011. — № 3 (3), ч. 2. — С. 214–223.

Цивільне право України [Текст] : Навчальний посібник / За ред. Стефанчука Р. О. — К. : Правова єдність, 2009. — 534 с.

Покровский И. А. История римского права [Текст] / И. А. Покровский. — Петроград, 1918. — 570 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву [Текст] / М. М. Агарков. — М. : Юриздат, 1940. — 305 с.

Конституция США (1787 г.) [Текст] // Соединенные Штаты Америки : Конституция и законодательные акты / Сост. В. И. Лафитский. — М. : Прогресс, Универс, 1993. — С. 26–49.

Резніченко С. В. Договір у системі джерел конституційного права України [Текст] / С. В. Резніченко : Монографія. — Одеса : Астропринт, 1999. — 136 с.

Матвєєва Л. Г. Транзитивність у правовій сфері [Текст] / Л. Г. Матвєєва : монографія. — К. : Юрінком Інтер, 2015. — 328 с.

Таль Л. С. Трудовой договор [Текст] / Л. С. Таль : Цивилистическое исследование. Ч. II. — Ярославль, 1918. — 178 с.

Договірне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін. / за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

Підприємницьке право [Текст] : Підручник / За ред. Старцева Р. О. — К. : Правова єдність, 2005. — 600 с.

Вавженчук С. Я. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин [Текст] / С. Я. Вавженчук // Право України. — 2009. — № 12. — С. 191–195.

Луць В. В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах [Текст] / В. В. Луць // Право України. — 2009. — № 8. — С. 8–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право