ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Автор(и)

  • С. М. Клейменова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93826

Ключові слова:

договори, спрямовані на надання послуг, договір управління майном, система цивільно-правових договорів, засновник управління, управляючий

Анотація

У статті обґрунтовується висновок про те, що договір управління майном займає особливе місце у системі цивільно-правових договорів, він є договором, спрямованим на надання послуг. За даним договором засновник управління передає управляючому майно у володіння, користування, розпорядження, при цьому управляючий не стає власником такого майна. Управляючий приймає за даним договором обов’язок реалізовувати правомочності володіння, користування і розпорядження, щоб досягти мети, з якою укладався договір — отримання засновником (вигодонабувачем) прибутків від використання ввіреного управляючому майна.

Біографія автора

С. М. Клейменова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. N. Kleymenova

Посилання

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья : Договоры о выполнении работ и оказании услуг [Текст] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 2005. — 1055 с.

Васильченко А. П. Понятие и признаки фидуциарных сделок в современном гражданском праве [Текст] / А. П. Васильченко // Актуальные проблемы гражданского права: сб. статей. — Вып. 11 / Под ред. О. Ю. Шилохвоста. — М. : Норма, 2007. — С. 305–328.

Горбунов В. В. Договор доверительного управления имуществом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Горбунов. — Екатеринбург, 2000. — 24 с.

Гражданское право [Текст] : Курс лекций / Под ред. С. С. Алексеева. — М. : Норма, 2004. — С. 566–567.

Гузикова С. В. Доверительное управление: гражданско-правовые отношения и их содержание [Текст] / С. В. Гузикова //Актуальные проблемы гражданского права: сб. статей / Под ред. С. С. Алексеева. — М. : Статут, 2000. — С. 307.

Дозорцев В. А. Доверительное управление имуществом (гл. 53) [Текст] / В. А. Дозорцев // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : Текст, комментарий, алфавитно-предметный указатель. — М., 1996. — С. 535.

Егоров Н. Д. Доверительное управление имуществом [Текст] / Н. Д. Егоров // Гражданское право. Т. 2 / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М. : Проспект, 2000. — С. 590.

Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика [Текст] / Л. Г. Ефимова. — М. : НИМП, 2001. — 654 с.

Коммерческое право [Текст] : Учебник / Под ред. А. Ю. Бушева, Н. С. Ковалевской. — СПб : СПбГУ,1997. — С. 411.

Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Ю. Михеева. — Томск, 1998. — 191 с.

Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России [Текст] / Ю. В. Романец. — М. : Юрист, 2004. — 496 с.

Суханов Е. А. Гражданское право [Текст] / Е. А. Суханов : Учебник. — Т. II. Полутом 2. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — С. 243.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право