ПІДСТАВА ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СУДІ

Автор(и)

  • М. М. Стефанчук Національна академія прокуратури України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93837

Ключові слова:

підстава представництва, умови представництва, прокуратура, функція прокуратури, представництво інтересів громадянина або держави в суді

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню сутності понять «підстава» та «умови» у контексті встановлення передумов реалізації функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

Спираючись на те, що підставою такої діяльності повинна бути необхідна та достатня умова, яка б давала можливість «запустити» механізм прокурорської діяльності у цій сфері, та попри те, що підстава — це категорія, яка завжди об’єктивна, для її комплексного розуміння автор виокремлює її нормативну та фактичну складові.

Крім того, на підставі аналізу чинного законодавства, практики його застосування та наявних доктринальних досліджень у цій сфері автор виокремлює умови представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді.

Біографія автора

М. М. Стефанчук, Національна академія прокуратури України

M. M. Stefanchuk

Посилання

Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України [Текст] / Т. Дунас // Право України. — 2003. — № 8. — С. 97–100.

Стефанчук М. М. Правова регламентація підстав представництва прокурором інтересів громадянина в суді за законодавством України [Текст] / М. М. Стефанчук // Вісник прокуратури. — 2014. — № 12. — С. 31–46.

Философский энциклопедический словарь [Текст] : кол. авторов / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосов, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Сов. энцикл., 1983. — 840 с.

Конституція України [Текст] : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254/к-96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Про прокуратуру [Текст] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Голос України. — 2014. — № 206. — 25 жовтня.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №№ 40–41, 42. — Ст. 492.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — №№ 35–36, 37. — Ст. 446.

Ухвала Володимирецького районного суду від 18 листопада 2015 р. у справі № 556/1741/15‑ц [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/53910475. — Назва з екраину.

Гузе К. Порядок реализации прокурором в суде функции представительства интересов гражданина или государства в аспекте нового Закона Украины «О прокуратуре» [Текст] / К. Гузе // Legea ºi viaþa. — 2015. — № 3. — С. 6–9.

Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 24 листопада 2015 р. у справі № 820/10546/15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/53804126. — Назва з екраину.

Рішення Господарського суду Харківської області від 27 жовтня 2015 р. у справі № 922/5066/15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/53022971. — Назва з екраину.

Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 12 січня 2016 р. у справі № 922/5066/15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/55027219. — Назва з екраину.

Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 3 грудня 2015 р. у справі № 816/2166/15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/54051212. — Назва з екраину.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Судовий захист прав