МОТИВИ Й ЦІЛІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • А. В. Скоробагатько Одеська національна морська академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93841

Ключові слова:

пенсійна реформа, правове регулювання, мотиви й цілі диференціації, пенсійне законодавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової природи мотивів і цілей диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення, аналізуються погляди вчених на ці явища. Зроблено висновок про необхідність застосування диференціації при реформуванні пенсійного забезпечення.

Біографія автора

А. В. Скоробагатько, Одеська національна морська академія

A. V. Skorobagatko

Посилання

Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні [Текст] / Я. М. Шевченко, О. М. Молявко, А. Л. Салатко та ін. — Харків : Консум, 1999. — 272 с.

І. М. Сирота Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні [Текст] / І. М. Сирота // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць: НУ «ОЮА». — Вип. 63. — Одеса : Юридична література, 2012. — С. 329–332.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) [Текст] : Підручник. — Харків : Еспада, 2006. — 776 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник [Текст] / [ред. Ю. С. Шемшученкo]. — К. : Юридична думка, 2007. — 992 с.

Свитина Т. Е. Дифференциация норм права, регулирующих трудовые отношения, с учетом тяжести и вредности условий работы [Текст] / Т. Е. Свитина // Учен. зап. — Вып. 18. — М. : ВНИИСЗ 1969. — С. 114–126.

Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція [Текст] : наук.-практ. посібник / Москаленко А. П., Кобзін Д. О., Стародубцев А. А.; відп. ред. Соболев В. О. — Харків : Ун-т внутр. справ, 1999. — 98 с.

Советский энциклопедический словарь [Текст] / Главный ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1984. — 1600 с.

Волегов Ю. Б. Значение дифференциации для совершенствования трудового законодательства [Текст] / Ю. Б. Волегов // Советское государство и право. — 1982. — № 1. — С. 50.

Право социального обеспечения [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Е. Мачульская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 575 с.

Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України [Текст] / М. Д. Бойко : Навч. посіб. — К. : Олан, 2004. — 311 с.

Мачульская Е. Е. Право на социальное обеспечение — естественное и неотъемлемое право человека // Вестник Московского университета. — 1998. — № 5. — С. 53–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Право соціального забезпечення