ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ)

Автор(и)

  • І. О. Голоденко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93843

Ключові слова:

вища освіта, країни Європейського Союзу, правове регулювання

Анотація

У статті зроблено висновок про те, що освіта є пріоритетним напрямом для усіх країн-членів Європейського Союзу. Проте існуть певні складнощі та відмінності у національних освітніх системах. На європейському рівні відносини у сфері освіти не регулюються єдиною європейською політикою. Відповідальність за зміст та організацію навчального процесу несуть самі країни-члени Європейського Союзу. Передбачені освітні програми ЄС, які спрямовані на співробітництво і мобільність у сфері вищої освіти, розвиток партнерства між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС і підвищення конкурентоспроможності європейської вищої школи.

Біографія автора

І. О. Голоденко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

I. A. Golodenko

Посилання

Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року [Текст] : Указ Президента України від 27.09.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua. — Назва з екрану.

Великая Хартия Университетов (The Magna Charta Universitatum). Болонья, 18 сентября 1988 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.univo.it/avl/charta/chartal4.htm. — Название с экрана.

Лісабонська конвенція про визнання кваліфікацій : Конвенція про визнання кваліфікацій. — 1997. — ETS № 165 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ubs.gov.ua. — Назва з екрану.

Сорбонська декларація «Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sumymolod.eu/index.php/usefulinformation/58bolognaprocess/84-bologna-process. — Назва з екрану.

Болонська декларація «Зона європейської вищої освіти: спільна декларація європейських міністрів освіти» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.nau.edu.ua/uk/EduProcess/Bologna/Text Bologna. — Назва з екрану.

Гретченко А. И., Гретченко А. А. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство [Текст] / А. И. Гретченко, А. А. Гретченко. — М. : Изд-во «Кнорус», 2009. — 432 с.

Новикова Н. С. Болонский процесс и высшее юридическое образование [Текст] / Н. С. Новикова // Правоведение. — 2003. — № 2. — С. 248–255.

Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти «Загальноєвропейський простір вищої освіти — досягнення цілей» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakonl. rada.gov.ua. — Назва з екрану.

Establishing «Erasmus+»: the Union programme for education, training, youth and sport and repeling: Decisions of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 № 1719/2006/EC № 1720/2006/EC and № 1298/2008/EC Regulation (EU) № 1288/2013 : Official Journal of the European Union. — 2013. — L 347/50 [Electronic resource]. — Mode of access : http://eur-lex.europa.eu. — Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство, зарубіжне право