СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ І РОЛЬ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЇХ РЕГУЛЮВАННІ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Автор(и)

  • Д. Б. Міннігулова Башкирська академія державної служби та управління при Главі Республіки Башкортостан, Russian Federation

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93852

Ключові слова:

державно-службові правовідносини, державні цивільні службовці, трудове право

Анотація

Під час проходження цивільної служби цивільні службовці вступають у правовідносини, які володіють комплексними властивостями, оскільки базуються на застосуванні норм різних галузей законодавства. Основними з них є конституційне, адміністративне і трудове законодавство. Окремі нормативні положення цивільної служби спираються на норми цивільного, сімейного, податкового права (законодавства) та деяких інших галузей права (законодавства). Це означає, що правовідносини, в які вступають цивільні службовці, можна розглядати у різних правових площинах.

Правові відносини цивільних службовців носять складний, комплексний і багатогалузевий характер. Проте недостатньо обґрунтовано, як з теоретичної, так і з практичної точки зору, поєднувати в єдине ціле службові та трудові відносини і називати їх службово-трудовими відносинами. У дійсності це два різних види правовідносин, які характеризують різну спрямованість діяльності цивільного службовця, його різні правові зв’язки.

Біографія автора

Д. Б. Міннігулова, Башкирська академія державної служби та управління при Главі Республіки Башкортостан

D. B. Minnigulova

Посилання

Алексеев С. С. Общая теория права [Текст] / С. С. Алексеев — М. : Проспект, 2009. — 54 с.

Административное право. Общая часть [Текст] : учебник / под ред. С. А. Старостина. — М. : ИНФРА-М, 2010. — С. 45–46.

Гришковец А. А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации [Текст] / А. А. Гришковец — М. : Дело и Сервис, 2003. — 36 с.

Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России [Текст] / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова : учеб. для вузов. — М. : Проспект, 2004. — 496 с.

Курбанов Р. Д. Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданской службы Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … докт. юрид. наук / Р. Д. Курбанов — М. : РАГС, 2010. — 18 с.

Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права [Текст] / Н. И. Матузов, А. В. Малько : учебник. — М. : Юристъ, 2004. — 512 с.

Правовое регулирование труда и социальной защиты государственных служащих субъектов Российской Федерации [Текст]. — Екатеринбург : УрАГС, 1998. — 7 с.

Старилов Ю. Н. Служебное право [Текст] / Ю. Н. Старилов. — М. : БЕК, 1996. — 698 с.

Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование [Текст] / Ю. Н. Старилов. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996. — 520 с.

Чаннов С. Е. Административно-правовая модель регулирования служебных отношений в Российской Федерации: понятие и основные черты [Текст] : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.14 / С. Е. Чаннов. — Саратов : Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 2010. — 48 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство, зарубіжне право