МІЖНАРОДНИЙ ПРЯМИЙ ФАКТОРИНГ: КЛЮЧОВІ СХЕМИ ПРОВЕДЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • А. В. Токунова Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93860

Ключові слова:

міжнародний прямий факторинг, договір міжнародного факторингу, фактор, факторська винагорода

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблем, які можуть виникати при здійсненні міжнародного прямого факторингу.

Розглядаються варіанти здійснення міжнародного прямого факторингу: у випадку, коли боржник та фактор знаходяться на території України, а клієнт — за кордоном; у ситуації, якщо клієнт та фактор є резидентами, а боржник — нерезидентом; у випадку, коли фактор знаходиться на території України, а боржник та клієнт — за кордоном; у ситуації, коли клієнт знаходиться на території України, а боржник та фактор — за кордоном.

Біографія автора

А. В. Токунова, Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

A. V. Tokunova

Посилання

Accumulative Turnover Figures for All FCI Members Compared to Worldwide Factoring Turnover [Electronic resource] // Web-site of Factors Chain International. — Mode of access : https://fci.nl/en/about-factoring/statistics. — Title from the screen.

Господарський кодекс України [Текст] : Закон України вiд 16 січня 2003 р. № 436‑IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18; № 19–20; № 21–22. — Ст. 144.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст] : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15–93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

Щодо реквізитів і тарифів, за якими необхідно здійснювати оплату послуг за надання індивідуальних ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями : Лист Національного банку України від 30 вересня 2003 р. № 45–111/3169 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va169500–03. — Назва з екрану.

Алексанова Ю. А. Международный факторинг: проблемы валютного регулирования и контроля [Текст] / Ю. А. Алексанова // Финансы. — 2002. — № 8. — С. 72–74.

Про затвердження Положення про валютний контроль [Текст] : Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 573.

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг від 28 травня 1988 р. [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2006. — № 49.

Про надання роз’яснення щодо порядку проведення розрахунків у іноземній валюті за надані нерезидентам України послуги при виконанні договорів комісії : Лист Державної податкової адміністрації України від 21 грудня 2009 р. № 28396/7/22–5017 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інформаційного агентства «ЛІГА:ЗАКОН». — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9938.html. — Назва з екрану.

Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст] : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

Цивільний кодекс України [Текст] : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № № 40–44. — Ст. 356.

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Текст] : Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 51. — Ст. 2707.

Про правомірність укладання кредитних договорів в іноземній валюті : Лист Національного банку України від 7 грудня 2009 р. № 13–210/7871–22612 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7871500–09. — Назва з екрану.

Постанова Верховного Суду України по справі 6–7ц11 від 21 березня 2011 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень. — Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/15090148. — Назва з екрану.

Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по справі 6–17534св11 від 6 липня 2011 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17083967. — Назва з екрану.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю банків (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) [Текст] : Лист Вищого господарського суду України від 21 листопада 2011 р. № 01–06/1626/2011 // Вісник господарського судочинства. — 2011. — № 6. — Ст. 47.

Про банки і банківську діяльність [Текст] : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № № 5–6. — Ст. 30.

Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій [Текст] : Постанова Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 р. № 297 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — Ст. 1711.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Текст] : Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.

Внукова Н. Ризики факторингу та способи їх страхування [Текст] / Н. Внукова, Н. Опешко // Фінансовий ринок України. — 2010. — № 3 (77). — С. 15–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Міжнародне приватне право